Torsdag (11. jun. 2020) forlod chef og chefsergent luftbasen og satte et officielt punktum for den danske tilstedeværelse på Al Asad-luftbasen i Irak.

Torsdag forlod chef og chefsergent luftbasen og satte et officielt punktum for den danske tilstedeværelse på Al Asad-luftbasen i Irak. Foto: OIR-bidraget/Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen


Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget – Irak
Torsdag i sidste uge forlod den sidste chef for det danske kontingent, oberstløjtnant Brian Busk, den irakiske luftbase Al Asad. Her har danske soldater i mere end fem år undervist irakiske sikkerhedsstyrker.

Dermed slutter den danske indsats på Al Asad luftbasen  – i rammen af  Operation Inherent Resolve, som har bidraget med uddannelse af knap 20.000 irakiske betjente og soldater til kampen mod ISIL.


I weekenden fik de få danske soldater, der er tilbage på Al Asad-luftbasen, igen besøg af et af verdens største transportfly. En Antonov 124 skulle transportere en stor del af det tilbageværende danske materiel til Kuwait.

Alt dansk materiel på basen er nu pakket ned, og det, der ikke allerede er sendt til enten Danmark eller Kuwait, står klar til at blive kørt om bord på fly i løbet af de næste uger sammen med de køretøjer, der fortsat anvendes i forbindelse med læsningen.


I den sidste uge er hovedparten af de danske områder blevet rengjort og overdraget til de amerikaske værter på basen. Tilbage er nu kun de områder, som de sidste få danske soldater anvender til beboelse og opbevaring af gods, der venter på at blive fløjet ud af basen. Så snart det sidste gods forlader luftbasen i Irak, kan soldaterne overdrage de sidste områder og forlade basen.

I forhold til coronavirus/covid-19 arbejdes der fortsat under de iværksatte tiltag for at begrænse risikoen for smittespredning. Der er fortsat ikke kendte tilfælde på basen.


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Covid-19 restriktionerne på basen er fortsat gældende, men der ses små tegn på, at enkelte restriktioner overvejes løftet.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve:
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget, som primært har haft base på Al Asad-luftbasen i Irak, er i færd med at lukke ned, så Danmark er klar til at overtage NATO Mission Irak fra december 2020. Operatørbidraget fortsætter i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.
https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/Irak.aspx Operation Barkhane, Mali
Bidraget har i løbet af ugen flyttet 430 kg gods og 64 passagerer.

Tirsdag den 9. juni blev kommandoen og fanen overdraget til Hold 3, og soldaterne fra Hold 2 er nu sendt hjem til Danmark.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.
https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/OperationBarkhane.aspxEnhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland


Pansrede køretøjer, soldater, udrustning og ammunition har midlertidigt forladt basen i Tapa for at deltage i en større skarpskydningsøvelse i Letland. Terrænet i Letland giver nye og unikke muligheder for at træne mandskabet på de tungt bevæbnede køretøjer støttet af soldater på jorden og artilleri.

Soldaterne skærper deres evner til at identificere, udpege og bekæmpe fjendtlige mål. Det store, varierede terræn giver plads til, at øvelsen kan gennemføres under meget realistiske forhold, herunder ild og bevægelse sammen med egne og allierede enheder. 


FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.
https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/FremskudttilstedeværelseiBaltikum.aspx Resolute Support - Afghanistan
Flere af soldaterne fra det danske sikrings- og eskortebidrag samt den lille gruppe danskere i Resolute Supports hovedkvarter er i den forgangne uge blevet testet for coronavirus/covid-19. Ingen danskere er konstateret smittede, men smitteforebyggende restriktioner påvirker fortsat opgaveløsningen i missionen.


Det danske sprængstofhundebidrag har i løbet af ugen gennemført afsøgning af 24 lastbiler og 120 personbiler. Det lille hold har desuden støttet med adgangskontrol og patruljering af lejren.

Det danske militærbidrag på Hamid Karzai International Airport North har, udover den sædvanlige kontrol med coronavirus/covid-19 restriktionerne, gennemført 247 fartkontroller og 1.741 ID-kontroller. Der er samlet givet 33 advarsler. Størstedelen af advarslerne skyldes overtrædelse af coronavirus/covid-19 restriktionerne.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 140 soldater i og omkring Kabul.

Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.
https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/Afghanistan.aspx Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Det danske Hercules-bidrag i Mali er optaget af planlægning forud for modtagelse og overdragelse af missionen til Portugal, som skal overtage transportopgaven efter Danmark midt i juli. Der er allerede en konstruktiv dialog i gang for at lette overgangen mellem de to lande.

Samtidigt skal det danske flybidrag fortsat have fuld fokus på den operative opgave.

Det danske Hercules har fløjet en enkelt tur for FN i den seneste uge, hvor der blev flyttet 15 tons gods.

Desværre har flyet haft behov for reparationer, som kræver reservedele hjemmefra. Der arbejdes hårdt på at gøre flyet operativt hurtigst muligt. I forbindelse med reparationen skal flyet løftes fra jorden, og her låner danskerne materiel hos det tunesiske transportfly-bidrag.


FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her.
https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/FNsfredsbevarendemissioniMali.aspx