Hercules-flyet har ikke fløjet, men det har svævet i forbindelse med reparationen og test af understellet.

Hercules-flyet har ikke fløjet, men det har svævet i forbindelse med reparationen og test af understellet. Foto: MINUSMA.

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve - De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Restriktionerne i forbindelse med coronavirus/covid-19 på basen er fortsat gældende, men enkelte af restriktionerne er løftet eller justeret.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve:
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget består i dag af et operatørbidrag, der er placeret i Forenede Arabiske Emirater, og et mindre stabsbidrag der er placeret i Qatar.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 
 
Operation Resolute Support - Afghanistan

I Hamid Karzai International Airport North har det danske nationale støtteelement lånt den britiske skydebane for at vedligeholde skydefærdighederne.


I samme lejr har det danskledede militærpoliti gennemført overdragelse mellem det afgående og det tiltrædende bosniske hold. De bosniske soldater indgår ligesom danskerne i det internationale militærpoliti i lejren. Derudover har militærpolitiet blandt andet uddelt 43 advarsler og gennemført kontrol af ID 1.643 gange.

Det danske sikrings- og eskortebidrag i New Kabul Compound er fortsat på beredskab. De er dermed klar til med kort varsel at køre til Kabul for at støtte koalitionens rådgivere. De danskere, der har siddet i karantæne i lejren, er for nyligt kommet ud. Ingen danskere er testet positive for coronavirus/covid-19 i missionen.

Hold 12 er så småt i gang med at klargøre overdragelsen til det kommende Hold 13, som netop har gennemført den sidste øvelse forud for udsendelse.FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 140 soldater i og omkring Kabul.

Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.  
Hercules transportflybidrag til MINUSMA – FN’s fredsbevarende mission i Mali

Det danske Hercules transportfly har ikke fløjet i den sidste uge på grund af behov for reparationer. Reparationerne blev gennemført med succes, men en efterfølgende kraftig sandstorm betød endnu en reparation. Kraftig vind flyttede flyet og i den forbindelse knækkede en siderude. En ny siderude er ankommet til Bamako og blev monteret i weekenden, så bidraget er klar til at flyve i starten af uge 26.FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her.  Enhanced Forward Presence – Den fremskudte danske tilstedeværelse i Estland
De danske soldater udsendt til Enhanced Forward Presence (eFP) har sammen med eFP-kampgruppen afsluttet den store skarpskydningsøvelse i Letland. Under øvelsen er der blevet trænet intensivt med alle enhedernes våben. Nogle skydninger er foregået mod ringskiver i en afstand på 300 meter på en almindelig skydebane. Andre skydninger er gennemført som enhedsuddannelse med skarp ammunition under fremrykning gennem afvekslende og kuperet terræn. Her gælder det for alle om at holde tungen lige i munden, når soldater på jorden gennemfører ild og bevægelse sammen med de tungt bevæbnede, pansrede køretøjer samtidig med, at der skydes skarpt.
Skydeterrænet, som ligger i Adazi nær Riga, giver rig mulighed for at få trænet de soldatermæssige færdigheder i et realistisk miljø. Denne type øvelser, hvor der skydes med skarpt under bevægelse, kræver stor koncentration og en høj sikkerhed. Den uddannelsesmæssige gevinst er uvurderlig for soldaterne, der fortsat skal være parate og fuldt uddannede til at beskytte grænserne til NATO, hvis det en dag skulle blive nødvendigt. 
FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.  
Operation Barkhane - Mali

Det danske bidrag til den franske mission i Mali har i løbet af den seneste uge flyttet 2.287 kilo gods og 88 passagerer.

Derudover har det været en stille uge præget af et planlagt eftersyn på den ene helikopter, der samtidigt har fået skiftet rotorblade og dermed er blevet gjort klar til den kommende regntid.
Der anvendes to forskellige typer rotorblade i missionen. Den ene type med såkaldt bladetape, hvor man kan skifte et lag tape, efterhånden som støv og sand slider det i stykker. Tapen kan imidlertid ikke tåle vand, hvorfor der anvendes en anden type under regntiden.FAKTA om det danske transportbidrag til Operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.