Forsvarets udsendte gør klar til at blive afløst flere steder, men opgaverne skal stadig løses. Læs seneste Mission Update.

Den danske ambassadør i Estland og den danske chef for Hold 4 har taget imod soldaterne på Flyvestation Ämari i Estland. Formelt sker overdragelsen mellem Hold 3 og Hold 4 onsdag den 8. juli.

Af Forsvarskommandoen

Enhanced Forward Presence – Den fremskudte tilstedeværelse i Estland

Ved det danske bidrag har ugen stået i overdragelsens tegn. Størstedelen af Hold 4’s soldater er ankommet til Estland, og de danske enheder er i fuld gang med at overdrage opgaver og materiel.FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her.  
Operation Barkhane – Helikopterbidraget i Mali

Det danske helikopterbidrag til den franske mission i Mali har i løbet af ugen flyttet 453 kg gods og 66 passagerer.

I juni har bidraget totalt set transporteret 6.084 kg gods og 265 personer i løbet af godt 60 flyvetimer.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.  
Transportflybidraget til MINUSMA – FN’s fredsbevarende mission i Mali

Camp Bifrost i Mali har nået sin maksimale kapacitet i forhold til plads. Samtidig skal der tages højde for, at de forskellige hold, som er i karantæne grundet foranstaltningerne med coronavirus/covid-19, skal holdes adskilt.
Lejren består i øjeblikket af det samlede danske bidrag plus et nedpakningshold i karantæne, det samlede portugisiske bidrag i karantæne, den norske lejrledelse samt køkken- og rengøringspersonellet. Lejren fungerer dog fortsat tilfredsstillende uden store udfordringer.

I den kommende uge bliver der travlt med nedpakning samtidigt med, at fly og besætning stadig skal være operative og klar til løse den sidste uges opgaver med flyvninger for FN i Mali.

Den seneste uge har bidraget transporteret 26 ton gods og fire passagerer.FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed. 

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her.  

Resolute Support - Afghanistan

Der er fortsat flere tilfælde af coronavirus/covid-19 i Resolute Support-missionen fordelt på flere forskellige lejre. Der er dog ingen smittede danskere i Kabul.

I Hamid Karzai International Airport North har det danskledede militærpoliti i løbet af ugen uddelt 84 advarsler, hvoraf næsten halvdelen blev givet for overtrædelse af coronarestriktioner i lejren. Derudover har danskerne blandt andet gennemført fartkontrol 291 gange og kontrolleret baggage af næsten 300 personer, som er kommet til lufthavnen.

Den amerikanske oberst i lejren har i forbindelse med medaljeoverrækkelse til danskerne takket for deres indsats og gjort det klart, at de er essentielle for at begrænse smittespredningen i lejren.


En stor del af det næste holds udrustning er ankommet til missionen. Det nationale støtteelement har modtaget og sorteret den store mængde gods. De næste uger skal meget af udrustningen sendes til New Kabul Compound, hvor de fleste danskere befinder sig som en del af sikrings- og eskortebidraget.

Det danske sprængstofhundebidrag har i løbet af ugen afsøgt 78 personbiler og 26 lastbiler. Samtidig støtter det lille danske hold også de amerikanske soldater med at afsøge rundt om lejren.

Det danske sikrings- og eskortebidrag har i løbet af ugen indgået i lejrforsvaret i New Kabul Compound. Derudover har danskerne været i Hamid Karzai International Airport North for at hente dele af det kommende Hold 13’s udrustning.FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 140 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.  
Operation Inherent Resolve

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.
 
COVID-19 restriktionerne på basen er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve:
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Et træningsbidrage på Al Asad-luftbasen i Irak er taget hjem, så Danmark er klar til overtage NATO Mission Irak fra december 2020,  mens et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emriater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.