Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
I sidste uge blev Al Asad Air Base udsat for et voldsomt missilangreb med missiler afsendt fra Iran. Der er dog hverken skader på dansk personel eller materiel. Som følge af angrebet har bidraget fået besøg af psykologer fra Danmark til støtte.

Bidraget har flyttet omkring 100 danske og baltiske soldater til Kuwait, hvor de afventer en forbedring af sikkerhedssituationen i Irak, så de kan genoptage træningen af irakiske sikkerhedsstyrker.

Resten af bidraget er blevet i Irak for at varetage sikkerhedsopgaver og holde tæt kontakt til de irakiske og amerikanske samarbejdspartnere.

Bidraget har aktuelt ingen irakiske soldater til træning. Træningen skulle være påbegyndt den 4. januar, men blev sat på pause samme dag efter ordre fra koalitionen på grund af den generelle sikkerhedssituation i Irak. Det er endnu uvist, hvornår træningen genoptages.

 


Det danske bidrag har flyttet omkring 100 soldater til Kuwait, hvor de afventer, at sikkerhedssituationen forbedres, så de kan genoptage træningen af irakiske sikkerhedsstyrker. Foto: OIR.


Som en følge af missilangrebet på Al Asad Air Base har bidraget fået besøg af psykologer fra Veterancentret. Her ser soldaterne deres individuelle psykologtider på opslagstavlen i Kuwait. Foto: OIR.


Luftkontrol Operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Bidraget har på grund af den øgede spænding i ansvarsområdet haft travlt i den forgangne uge. Det har betydet flere vagter for operatørerne og større fokus på sikkerhed. Under den midlertidige flytning af dansk personel fra Al Asad i Irak havde operatørerne en vigtig rolle i, at operationen lykkedes.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et luftkontrolbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 165 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 
Operation Barkhane – Mali
Efter en periode henover højtiderne med mindre flyvning er der igen kommet højt aktivitetsniveau, og efterspørgslen på flyvninger med de danske EH101-helikoptere er stor.

Bidraget oplever, at de missioner, de deltager i, bliver stadigt mere varierede – både operativt og logistisk, og det danske bidrag leverer afgørende operativ effekt i området.


I den seneste uge er der afholdt en øvelse, hvor den franske brand- og hospitalsenhed trænede en evakuering sammen med en af de danske helikoptere.

Pr. den 13. januar kl. 0800 har de danske helikoptere fløjet 75 timer i alt. Der er transporteret 361 personer og 12,2 tons gods.


EH101-helikopter på basen. Foto: Public Affairs Officer

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationen er franskledet og består af ca. 4.500 soldater.

Danmark har ikke tidligere bidraget til operationen, men har i 2013 bidraget med et C-130-transportfly til Operation Serval, som gik forud for Operation Barkhane.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her. 
Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Der er gået endnu en uge ved det danske C-130-bidrag i Mali. Der er blevet fløjet tre missioner og transporteret 14,3 tons gods og 356 personer.

Der er i løbet af ugen også blevet klargjort til overdragelse til Hold 2. De første rotationer er begyndt, og det første personel fra Hold 1 roterer hjem de kommende dage.


Hercules under et eftersyn.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om Forsvarets kommende opgaver i Afrika her. Resolute Support – Afghanistan
De danske mentorer ved den afghanske officersskole har gennemført uddannelse sammen med de afghanske undervisere, der skal stå for undervisningen i det næste semester. Underviserne og mentorerne er nu klar, og det nye hold kadetter er netop startet på uddannelsen.

Sikrings- og eskortebidraget har løst forskellige sikringsopgaver for Kabul Security Force. Ud over de sædvanlige opgaver, hvor de støtter australierne med at sikre rådgivere i Kabul Garrison Command og sikring omkring Kabul Military Training Centre, har enheden haft ansvaret for beredskabet i deres lejr i New Kabul Compound (NKC); en opgave der går på tur mellem enhederne i NKC.

Militærpolitiet har haft en rolig uge på Harmid Karzai International Airport North (HKIA N), der har budt på rutinemæssig kontrol af ID-kort, køretøjer og rejsende ind og ud af lufthavnen. Ingen større sager for ordensmagten må betyde, at soldaterne har det sikkert og godt på HKIA N.

Sprængstofhunden har kontrolleret trafikken til og fra koalitionslejren ved det afghanske flyvevåben, så rådgiverne sikkert kunne udføre deres arbejde. En opgave, som synes simpel, men i høj grad er værdsat af rådgiverne.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her. Enhanced Air Policing – Litauen
F-16-bidraget til Enhanced Air Policing over Baltikum blev afsluttet ved årsskiftet, og den 2. januar landede de fire F-16 fly atter i Skrydstrup.


F-16 med afterburner.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget bestod af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og var i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing', fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her.