Danske soldater har ved flere lejligheder bidraget til at skabe positiv opmærksomhed om eFP-missionen i den estiske befolkning.

Danske soldater har ved flere lejligheder bidraget til at skabe positiv opmærksomhed om eFP-missionen i den estiske befolkning.

Af Forsvarskommandoen

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland
Ved enhanced Forward Presence-missionen i Estland har de danske soldater den sidste uge trænet ihærdigt for at blive integreret i den multinationale bataljon. 

I løbet af ugen har de danske soldater gennemført uddannelse og træning i øvelsesterrænet uden for Tapa.


FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

Læs mere om Enhanced Forward Presence her.


Operation Inherent Resolve
Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbase i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Træningsbidraget på Al Asad-luftbasen i Irak er taget hjem, så Danmark er klar til at overtage NATO’s træningsmission i Irak fra december 2020. Operatørbidraget fortsætter i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag fastholdes i Operation Inherent Resolve.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.


Operation Barkhane, Mali
Helikopterbidraget har i den forgangne uge flyttet 102 passagerer og løftet 14.056 kg gods.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her.


Resolute Support Mission – Afghanistan
Ved det danske bidrag i Kabul er der fortsat fokus på overdragelse fra hold 12 til hold 13. De første soldater fra det nye hold er ankommet og er ved at blive sat ind i deres kommende opgaver. I den forbindelse løfter det danske støtteelement en stor opgave med at stå for den logistiske del af rotationen. Deres opgave er blandt andet at transportere både det indgående og det udgående holds bagage til og fra missionen. 


Der gives instruks til et hold soldater, som skal gennem det nationale støtteelements procedure for hjemsendelse.

Det nationale støtteelement har tilpasset hjemsendelsen af danskerne til missionens coronavirus/covid-19 restriktioner. Det betyder, at hjemsendelsesproceduren gennemføres i flere mindre hold frem for i få store. Det tager længere tid, men er nødvendigt for at mindske smitterisikoen.

Ved det danske militærpoliti i Hamid Karzai International Airport North er alle danskere ude af ”close contact” karantæne og har dermed overtaget deres operative opgaver igen. Efter to uger i karantæne har danskerne en travl periode med at klargøre overdragelse til næste hold og samtidig sikre, at koalitionsstyrkerne overholder coronavirus/covid-19 restriktionerne i lejren.

Den logistiske rådgiver fra Flyvevåbnet har overdraget sine opgaver til sin amerikanske afløser. Dermed afsluttes det danske rådgiverbidrag af det Afghanske Flyvevåben.

På den afghanske officersskole er det ældste hold afghanske kadetter godt i gang efter en lang uddannelsespause, som skyldes coronavirus/covid-19 restriktioner.

De danske mentorer har udover rådgivning også været på skydebanen for at vedligeholde skydefærdighederne sammen med deres new zealandske kolleger.


De danske og new zealandske soldater fra den afghanske officersskole på skydebanen.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 140 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.