Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget - Irak
Hold 10 er stadig opdelt med en tredjedel soldater på Al Asad Air Base i Irak og to tredjedele i Kuwait. 

Forsvaret påbegynder de kommende dage den planlagte udskiftning af personel mellem det nuværende hold 10 og det kommende hold 11 i Irak.

Rotationen gælder både de soldater, der midlertidigt blev flyttet til Kuwait og de, der blev på Al Asad luftbasen. Forsvaret gennemfører udskiftningen trinvist, i tæt dialog med samarbejdspartnere og på en måde, så erfaringsoverdragelse på især luftbasen kan finde sted. Den del af hold 11 (det nye hold), der afventer genoptagelse af træningsaktiviteterne, vil forblive i Danmark. Her vil de være klar til med kort varsel at tage til Irak.

I denne uge har bidraget i Irak foretaget udbedringer af beskyttelsesforanstaltninger og iværksat fælles patruljer med amerikanske styrker i basens øvelsesterræn, hvor træningen af irakiske sikkerhedsstyrker normalt foregår. Som følge af angrebet 8. januar har soldaterne i Irak i denne uge også haft besøg af psykologer hjemmefra.

Der afventes en forbedring af sikkerhedssituationen i Irak, der gør at de kan genoptage træningen af irakiske sikkerhedsstyrker. Det er fortsat uafklaret, hvornår det kommer til at ske.

Derudover har hele Hold 10 været i gang med planlægningen af den kommende modtagelse og overdragelse til soldaterne fra Hold 11.


Chefen for det danske bidrag på Al Asad Air Base, oberstløjtnant Frederik Bircherod Calundan, fremviser her en af de bunkers, som soldaterne opholdt sig i under missilangrebet, for Danmarks Radio.


Luftkontrol operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Holdet er nu midtvejs i deres udsendelsesperiode, og de begynder stille og roligt at klargøre til næste holds ankomst.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om OIR her:  
Operation Barkhane – Mali
Den nye besætning, som ankom i sidste uge, er nu faldet på plads og har allerede været på deres første missioner.

Sideløbende med øvrige flyvninger er der gennemført en MEDEVAC-øvelse (Medical Evacuation) sammen med franskmændene, som forløb efter planen. MEDEVAC-opgaven er én af de mange opgaver, som vi skal kunne løse for franskmændene. 


De danske helikoptere på basen. Foto: Presseofficer ved Operation Barkhane.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationen er franskledet og består af ca. 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her. 
Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Der er i den forgangne uge blevet transporteret 371 passagerer og 17,9 tons gods, hvilket er gennemført på 11 timers flyvning.

Detachementet har i ugens løb været ramt af et brud på et spændebånd i motoren, som krævede at reservedele blev sendt fra Danmark.

Grundet hurtig koordination og muligheden for at medbringe reservedelen med kort varsel i forbindelse med personelrotation lykkedes det at fremskaffe reservedelen indenfor kort tid. Efter en hurtig indsats fra maintenance-afdelingen blev transportflyet meldt klar allerede lørdag formiddag.    

Ugen har desuden været præget af den første store personelrotation og overdragelse, herunder ny Detachement Commander.

I den kommende uge fortsætter personelrotationer og overdragelse, imens vi fortsætter med at gennemføre missioner for FN

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed. 

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme. 

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om Forsvarets kommende opgaver i Afrika her. 
 
Resolute Support – Afghanistan
De danske mentorer er påbegyndt uddannelsen for det nye hold kadetter ved den afghanske hærs officersskole. Denne uge har budt på klasseundervisning, og holdet er klar til i den kommende uge at tage på feltdage.

Sikrings- og eskortebidraget har fastholdt deres opgave med at sikre rådgivning ved Kabul Garrison Command sammen med deres australske kollegaer. En opgave som dagligt kræver at en gruppe kører ud fra Harmid Karzai International Airport.

Ligeledes har en deling igen haft opgaven med beredskab i deres lejr i New Kabul Compound, der fint har kunnet løses sammen med de regelmæssige sikringsture for rådgivere til forskellige installationer rundt omkring i Kabulområdet.


De danske soldater fra militærpolitiet har kontrolleret hastighed. I dette område er hastighedsbegrænsningen på 10 km/t.

Det danskledede militærpoliti i Harmid Karzai International Airport har gennemført deres rutinemæssige kontroller, men har i denne uge også haft fokus på forebyggende indsatser i forbindelse med færdselssikkerhed. Hyppigt har militærpolitiet udsendt patruljer til kontrol af overholdelse af vigepligt og fuldt stop samt gennemførelse af hastighedskontrol.


En trafikant har fået trykket lidt for hårdt på speederen og bliver skrevet for sin forseelse.

Sprængstofhunden har igennem ugen kontrolleret trafikken til og fra koalitionslejren ved det afghanske flyvevåben, så rådgiverne sikkert kunne udføre deres arbejde. Dertil søger hunden også hangarområderne ved flyvestationen.
 

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om RSM her: