[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Enhanced Forward Presence (NATO’s fremskudte tilstedeværelse) - Estland

Fokus er i øjeblikket på at styrke samarbejdet mellem danske, estiske og britiske styrker. Samtidigt skal de danske soldater øve sig i at operere under de vinter- og terrænforhold, der forekommer i Estland. Træningen er dog i øjeblikket påvirket af, at vinteren endnu ikke er kommet til Estland. Temperaturen har ligget over frysepunktet, hvilket er usædvanligt for perioden.

Soldaterne kan derfor ikke træne optimalt med deres vinterudrustning, og nogle øvelsesområder er ufremkommelige på grund af oversvømmelser og sumpet terræn, hvorfor flere øvelsesaktiviteter er blevet tilpasset de nuværende forhold.

De danske soldater har desuden trænet deres soldatermæssige færdigheder i lejren, terrænet og på skydebanen.


eFP Winter Survival Course.


FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her: 


 
Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
I den forgangne uge har det danske bidrag gennemført to missioner. Der er blevet transporteret 25 passagerer og 35,7 tons gods fordelt på i alt 8 timer og 27 minutters flyvetid.Det danske bidrag havde i torsdags besøg af et FN-inspektionshold, som skal identificere styrker og svagheder, så MINUSMA-styrkerne bedre kan imødegå truslerne i Mali og fastlægge operativ parathed. Bidraget modtager senere en rapport på baggrund af inspektionen.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed. 

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme. 

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om det danske flybidrag her:  Resolute Support – Afghanistan
De danske soldater i Afghanistan har de sidste uger fokuseret på at gennemføre en god overdragelse til de nyankomne danskere på Hold 12, som er klar til at overtage ansvaret.


De sidste soldater fra Hold 11 er ved at pakke ned til hjemturen. Processen styres af terminalsektionen, som sørger for, at danskerne kommer godt hjem.

Det danske bidrag fra Flyvevåbnet består af logistiske rådgivere og en sprængstofhund med hundefører og sikringsmand. Sprængstofhunden har gennemført en række afsøgninger af køretøjer og har lejlighedsvist afsøgt hangarerne i lejren.

Samtidig har de logistiske rådgivere fokuseret på at optimere anvendelsen af det afghanske flyvevåbens Hercules-fly.

Det danske sikrings- og eskortebidrag har fokuseret på at overdrage til det nye hold. Der er blevet kørt overdragelsespatruljer, og soldater fra det nye hold er blevet undervist i at anvende de pansrede køretøjer.

Sikrings- og eskortebidraget har desuden assisteret med uddannelse af afghanske og mongolske vagtstyrker, og samtidig har de danske soldater været klar til at rykke ud for at forsvare lejren.


Det danske militærpolitibidrag indgår i et danskledet internationalt samarbejde på Hamid Karzai International Airport – North. Samarbejdet benævnes International Military Police (IMP). De har i den forgangne uge overdraget ansvaret til det nye hold, som nu er klar til at opretholde orden på basen.

Det danske militærpolitibidrag har også overdraget ansvaret til et nyt hold danskere. De har dog stadig sørget for, at koalitionssoldaterne på Hamid Karzai International Airport-North-lejren overholder reglerne. De har blandt andet foretaget 468 ID-kontroller og 203 fartkontroller.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om det danske bidrag her. Operation Inherent Resolve (OIR)
Lørdag blev det markeret, at Hold 11 officielt har overtaget ansvaret for missionen, og det sidste personel fra Hold 10 har forladt Irak.Som noget af det første efter ankomst, indskyder soldaterne deres våben for at justere sigtemidlerne, hvis de har rykket sig under transporten.

Træningen af irakiske sikkerhedsstyrker skulle være påbegyndt den 4. januar, men blev på grund af den generelle sikkerhedssituation i Irak sat på pause samme dag efter ordre fra koalitionen. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår den genoptages.

Af samme grund er det ikke hele Hold 11, der er ankommet til Irak. Resten af holdet er endnu i Danmark, hvor de afventer træningspausens ophør og er klar til at tage af sted med kort varsel.


Der er blevet overdraget så meget viden som muligt fra Hold 10 til Hold 11.

Hold 11 har taget hul på forberedelserne til at kunne genoptage træningen ved blandt andet at holde kontakt til de irakiske samarbejdspartnere, der er på Al Asad Airbase.

Når træningen genoptages vil der fortsat være øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner.

Træningsbidraget har per 2. februar gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk og gennemført i alt 84.348 uddannelser på Hold 1 til Hold 11).


Indtil træningen genoptages vedligeholdes færdighederne i at anvende enhedens materiel. Tiden bruges også på at rutinere egne instruktører i at undervise.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistikbidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak, samt i Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om det danske bidrag i Irak her: 

 

Operation Barkhane - Mali
Den seneste uge har budt på 10 flyvninger for det danske bidrag, hvilket i alt er løbet op i næsten 16 timer i luften. Bidraget har transporteret lige under 100 passagerer og næsten to tons gods. Der er fløjet til de sædvanlige destinationer i området, og derudover har bidraget haft den første tur til Timbuktu.


Den danske helikopter i Mali.

Ved siden af flyvningen opbygger bidraget det gode samarbejde med en ny fransk bataljon ved at etablere relationer og gennemgå procedurer. Blandt andet er der holdt sikkerhedsbriefinger for de soldater, som forventes at skulle flyve med de danske helikoptere med kort varsel.


Broen ved Gao.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel.

Bidraget slutter med udgangen af 2020. 

Læs mere om helikopterbidraget her.