[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Enhanced Forward Presence (NATO’s fremskudte tilstedeværelse) - Estland
Det danske bidrag har nu befundet sig i Estland i en måned. Det for årstiden usædvanligt varme vejr i Estland har stadig stor betydning for bidragets aktiviteter. Efter et par dage med nattefrost er det nu igen plusgrader, hvilket betyder, at enhederne fortsat ikke kan gennemføre vinteruddannelse som planlagt.

Men tiden spildes ikke på basen i Tapa, hvor brigadevinterøvelsen Winter Camp er blevet omlagt til øvelse og træning. Mens soldaterne har trænet, har førerne blandt andet set nærmere på det estiske terræn for at finde ud af, hvordan bidraget bedst kan indsættes.

På kasernen er der blevet gennemført en certificeringsskydning for skytter på infanterikampkøretøjer. Skydningen blev gennemført i en simulator, som minder om den, skytterne kender hjemme fra Danmark.


En dansk soldat træner i simulatoren.

I simulatoren kan op til 12 simulerede infanterikampkøretøjer med fysiske kørere, kommandører og skytter træne deres samarbejde i et realistisk miljø. Ved hjælp af simulation sikres en optimal udnyttelse af tid og ressourcer. Resultatet er bedre besætninger, der er mere effektive på kamppladsen.


De danske infanterikampkøretøjer i den virkelige verden.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her: 
Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
Træningen af irakiske sikkerhedsstyrker skulle være påbegyndt den 4. januar, men blev på grund af den generelle sikkerhedssituation i Irak sat på pause samme dag efter ordre fra koalitionen. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår træningen genoptages.

Af samme grund er det stadig ikke hele Hold 11, der er ankommet til Irak. Resten af holdet er endnu i Danmark, hvor de afventer træningspausens ophør og er klar til at tage af sted med kort varsel.


Beskyttelsen af lejren er den sidste uge blevet tilpasset.

Hold 11 er godt i gang med forberedelserne til at kunne genoptage træningen af de irakiske styrker. Ved at komme ud til de irakiske styrker på basen bliver kontakten til de irakiske samarbejdspartnere holdt ved lige, og trænerne får samtidig et bedre kendskab til træningsområder og faciliteter på Al Asad Airbase.

Når træningen genoptages, vil der fortsat være øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv bliver i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner.


De danske og baltiske soldater har arbejdet hårdt for at tilpasse lejrens beskyttelse.

Træningsbidraget har per 9. februar gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk og gennemført i alt 84.348 uddannelser på Hold 1 til Hold 11.

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Holdet er nu over halvvejs inde i deres udsendelsesperiode og er så småt ved at klargøre til næste holds ankomst.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistikbidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak, samt i Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve her:  Resolute Support - Afghanistan

I denne uge har Flyvevåbnets logistiske rådgivere primært fokuseret på at optimere anvendelsen af afghanernes Hercules-fly. Det er særligt planlægning af den logistiske transport med flyene, man forsøger at forbedre.
Sprængstofhundebidraget, som også er udsendt af Flyvevåbnet, har i løbet af ugen foretaget afsøgning af 74 personbiler og 15 lastbiler. Derudover har de gennemført afsøgninger af værksteder og hangarområder.


De danske sikrings- og eskortesoldater er ved at pakke personlige ejendele på de pansrede køretøjer, så de kan klare sig to uger i Camp Taylor, som er en anden lejr i Kabul.

Det danske sikrings- og eskortebidrag i Kabul har løst flere forskellige opgaver i løbet af ugen. De har haft en deling i beredskab i lejren New Kabul Compound. Delingen har været klar til at forsvare lejren mod angreb. I den forbindelse blev der gennemført en større øvelse, hvor de danske soldater fik trænet hvordan man håndterer et angreb på lejren. Danskerne i New Kabul Compound har desuden uddannet de lokale vagtstyrker i løbet af ugen.

Den anden sikrings- og eskortedeling har sendt to grupper til en anden lejr. Her skal de støtte med at eskortere rådgivere, der uddanner de lokale afghanske soldater. De resterende danskere har kørt patruljer i Kabul for at vænne sig til den afghanske trafik og lære byen at kende.


Danskerne er klar til at køre ud af New Kabul Compound-lejren og afventer de rådgivere, de skal sikre.

Det danske militærpolitibidrag i missionen har sørget for, at bestemmelserne på Hamid Karzai International Airport-lejren overholdes. Det er en stor lejr med flere tusinde soldater, så militærpolitiet har nok at tage sig til. Der blev blandt andet givet 27 advarsler til folk, som har overtrådt bestemmelserne.

På den afghanske officersskole i Kabul har de danske rådgivere i denne uge fokuseret på at støtte afghanerne i deres egen uddannelse af officerskadetter. Danskernes bidrag har til hensigt at styrke afghanernes uddannelse og derigennem evnen til selv at stå for sikkerheden af Afghanistan.


Sidste kontrol af udrustning inden to af de danske grupper skal til en anden lejr i to uger. Kontrollen sikrer, at alle har den nødvendige udrustning med, så man altid er klar til at løse opgaven.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om det danske bidrag til Resolute Support her:  
 Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
I løbet af den seneste uge har det danske transportfly gennemført tre missioner for FN og fløjet næsten 10 timer. Bidraget har endnu engang transporteret en hel del gods med i alt 37 tons og 122 passagerer fordelt på de tre missioner. Endvidere har Hercules-flyet stået klar til at evakuere sårede, dog uden at blive aktiveret. På de dage, hvor transportflyet ikke har været i luften, er dagene blevet brugt på vedligeholdelse af flyet.


Den danske Hercules på mission i Mali.

De danske sikringssoldater og sundhedsfaglige personel har desuden gennemført en øvelse, hvor en hårdt tilskadekommen soldat blev behandlet og evakueret med helikopter. Ud over træning af soldaternes sundhedsfaglige kompetencer og behandling, blev der også arbejdet på at styrke samarbejdet med samarbejdspartnere, som varetager luftevakuering ved behov for hurtig transport til et hospital.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed. 

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme. 
Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere her:

 
Operation Barkhane – Mali

Temperaturen i den forgangne uge har ligget midt i trediverne, og det franske hovedkvarter har tildelt det danske bidrag opgaver i en lind strøm.


I løbet af ugen havde bidraget lejlighed til at gennemføre en træningsflyvning, hvor helikopterbesætningerne fik vedligeholdt deres evner med de våben, helikopterne er udstyret med.

Bidraget har i det meste af ugen kun haft en enkelt operativ helikopter, men den er til gengæld blevet brugt flittigt. 11 missioner er det blevet til, hvor der er transporteret i alt 216 personer og lidt over seks tons gods. Destinationerne har været godt spredt i hele området – både til etablerede lejre og til landstyrker ude i terrænet.


En reservedel fra Danmark har betydet, at bidraget nu igen har to operative helikoptere.

I denne uge fik bidraget en ventet reservedel fra Danmark. Den blev fragtet fra Danmark til Frankrig, hvor franskmændene tog den med til Afrika.
Helikopteren har således nu fået monteret et nyt næseben og er atter klar til indsættelse. Det betyder, at bidraget nu igen kan flyve med to stel.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om det danske bidrag her:
 Frontex - Kos og Kreta
Danmark har siden 1. juni 2019 støttet med to patruljebåde til Frontex Operation Poseidon i Grækenland. Opgaverne består i at understøtte Rigspolitiet i almindelige kystvagtsopgaver, herunder også at håndtere smugling af illegale migranter.

Om bord i den danske patruljebåd vil der udover to betjente fra Rigspolitiet altid være en græsk forbindelsesofficer fra Hellenic Coast Guard, der har jurisdiktion. Det danske bidrag er således i en støttende rolle til Hellenic Coast Guards samlede opgaveløsning.

Hver besætning tæller fire mand fra Forsvaret og to fra Rigspolitiet.

I februar 2020 støtter Forsvaret desuden Frontex med et Challenger overvågningsfly, der opererer fra Kreta.

Fakta om det danske bidrag til FRONTEX
Bidraget består af to tidligere lodsbåde. Fartøjerne er stationeret på Kos, hvor fra de typisk patruljerer i farvandet mellem Kos og Tyrkiet. 

I februar 2020 støtter Forsvaret desuden Frontex med et Challenger overvågningsfly, der opererer fra Kreta og patruljerer over Middelhavet. Challenger-flyets opgave er blandt andet at opdage migrantbåde og grænseoverskridende kriminalitet som fx menneskesmugling, narkosmugling, våbensmugling og ulovligt fiskeri. Challenger-flyet vil desuden kunne indgå i søredningsopgaver, hvis der er behov for det.

Læs mere om det danske bidrag her: