[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget - Irak

Træningen af næste hold irakiske sikkerhedsstyrker skulle være begyndt den 4. januar 2020, men blev på grund af den generelle sikkerhedssituation i Irak sat på pause samme dag efter ordre fra koalitionen. Denne situation ændrer sig igen den 1. marts, hvor Hold 11 planlægger at genoptage træningen af irakiske soldater på Al Asad-luftbasen. Den del af Hold 11, der ikke blev udsendt i begyndelsen af februar bliver nu sendt til Al Asad, så de er på plads, når træningen forventeligt genoptages.

Soldaterne fra Hold 11, der allerede er i Irak, er godt i gang med forberedelserne til den kommende træning. Soldaterne har haft fokus på at planlægge og sikre, at undervisningsfaciliteterne er klar, så træningen kan begynde til tiden.


En del af trænerne har været ude på træningsfaciliteterne for at forberede træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker. Foto: Inherent Resolve

Når træningen genoptages, vil der fortsat være fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv bliver i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de efter træningen vender tilbage til deres respektive enheder.

Det iranske angreb i januar på to amerikanske militærbaser i Irak har vist, at sikkerhedssituationen i området meget hurtigt kan ændre sig, og at sikkerhedssituationen generelt i området er blevet lidt mere uforudsigelig. For at øge de danske enheders muligheder for at bevæge sig i pansrede køretøjer er det blevet besluttet at sende otte køretøjer af typen Piranha III til Hold 11. Syv af køretøjerne er allerede på Al Asad-luftbase og er klar til at blive brugt.

Træningsbidraget har per 16. februar gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk og har gennemført i alt 84.348 uddannelser på Hold 1 til Hold 11.


For at sikre forholdene for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker arbejdes der på, at indkvarteringsfaciliteterne fortsat er brugbare. Foto: Inherent Resolve.


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbase i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistikbidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve her:
 Standing NATO Maritime Group 1 – NATOs stående flådestyrke - Norge
Støtteskibet Absalon, som i denne periode er en del af NATO’s stående flådestyrke, SNMG1, er kommet til Bodø i det nordlige Norge sammen med Flagskibet for SNMG1- den norske fregat Otto Sverdrup.


Støtteskibet Absalon ved kaj i Bodø.

Turen til Bodø foregik primært igennem de norske fjorde, hvor der til tider ikke er meget plads til et krigsskib af Absalons størrelse. Sejladsen bød derfor på en rigtig god mulighed for at få trænet skibets navigatører og rorgængere, da sikker passage gennem snævre farvande kræver både opmærksomhed og samarbejde på skibets bro.

Dagene i Bodø er blevet benyttet til yderligere integration i SNMG1, herunder mødeaktivitet samt planlægning med den norske besætning.

FAKTA om Standing NATO Maritime Group 1
Standing NATO Maritime Group 1 - SNMG1 - er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen består af krigsskibe fra forskellige NATO-lande. Det danske støtteskib Absalon blev en del af gruppen den 12. februar 2020 og kommer til at sejle med gruppen i to måneder.

Læs mere om Absalons mission her. Operation Barkhane – Mali
I den forgangne uge har helikopter-bidraget besøgt flere af de fremskudte baser i området. I alt har helikopterbidraget transporteret mere end 1100 personer og 33,5 ton gods for Operation Barkhane siden midten af december 2019.  


En af de danske helikoptere læsset med gods.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand udsendt til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om det danske bidrag her:
 Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
De danske og britiske soldater, der indgår i den britiskledede kampgruppe i Tapa, skal kunne kæmpe effektivt sammen. Det kræver forståelse for hinandens taktik, teknik og procedurer. Forståelsen styrkes gennem træning på fælles øvelser. I denne uge foregik samtræningen på skydebanen, hvor briterne og danskerne byttede våben. Her fik soldaterne gode erfaringer med at skyde med hinandens rifler, støttevåben, maskingeværer og pistoler.


Danske og britiske soldater skyder med hinandens våben.

Infanterister fra det danske kompagni har desuden gennemført træning i bykamp på en forladt militærbase fra sovjettiden.


Soldaterne træner bykamp på en forladt base.


Træning i bykamp

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her: Resolute Support - Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag har haft forskellige opgaver i løbet af ugen. En deling har været i beredskab i lejren New Kabul Compound. Delingen har samtidig undervist nogle af de lokale afghanske sikkerhedsstyrker.

Den anden sikrings- og eskortedeling har haft to grupper i en anden lejr for at støtte uddannelsen af afghanske sikkerhedsstyrker. I denne sammenhæng har de fungeret som sikringsstyrke for koalitionens rådgivere. Delingen har også haft en gruppe i lejren i Hamid Karzai International Airport. Denne gruppe har støttet de australske samarbejdspartnere med sikrings- og eskorteopgaver.

Flyvevåbnets bidrag til missionen er opdelt i logistiske rådgivere, en sprængstofhund og en narkohund til støtte for det danske militærpoliti. De logistiske rådgivere har på grund af afghanske helligdage og midlertidig lukning af rådgivning fokuseret på at optimere deres egen arbejdsgang. Sprængstofhundebidraget, som består af en hundefører, en sikringsmand og hunden, har afsøgt 98 personbiler og 22 lastbiler.

De danske rådgivere på den afghanske officersskole har i denne uge gennemført rådgivning af staben på skolen. Formålet med de danske rådgivere er at forbedre uddannelsen af de kommende afghanske officerer og dermed styrke landets militære kapacitet.

Det danske militærpolitibidrag i Hamid Karzai International Airport har i alt udført 1788 aktioner. Heraf 166 fartkontroller og 565 kontroller af korrekt ID. Militærpolitibidraget har desuden haft særligt fokus på, at folk i lejren ikke går med skjulte våben.


De afghanske officerskadetter marcherer ud i øvelsesterrænet. Foto: Resolute SupportDet bjergrige og meget åbne terræn omkring den afghanske officersskole gør, at man kan blive nødt til at kaste røg for at komme uset frem. Foto Resolute Support.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om det danske bidrag til Resolute Support her: Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Endnu en uge er gået hos det danske C-130J bidrag i det sydlige Mali, hvor temperaturen har rundet 40 grader og forventes at stige støt i de kommende måneder. Bidraget har siden sidste opdatering transporteret 171 passagerer og 14,5 ton gods fordelt på to missioner og har stået standby til at evakuere sårede.

Ud over missionerne har der i denne uge været fokus på overdragelse, idet danske bevogtningssoldater, en tolk og IT-personel er ankommet til lejren. De er en del af en planlagt rotation, hvor næsten halvdel af bidraget skiftes ud med nye kræfter.


Det danske C-130J Hercules transportfly i Mali er ved at blive pakket med store mængder gods i Bamako Lufthavn og klargjort til mission. Siden opstart af missionen den 15. november 2019 har bidraget transporteret 342,8 ton gods i Mali for FN under MINUSMA. Foto: C-130-bidraget.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
Et C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af et fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm.
Støtte til eftersøgning og redning samt støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere her: