[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget - Irak
Natten til søndag ankom de sidste danske soldater til Al Asad-luftbasen, og Hold 11 er nu samlet og kan gennemføre de endelige forberedelser, inden træningen starter 1. marts.

Træningen af næste hold irakiske sikkerhedsstyrker skulle være begyndt den 4. januar 2020, men blev på grund af den generelle sikkerhedssituation i Irak sat på pause samme dag efter ordre fra koalitionen.


I den sidste uge er der blevet gennemført koordinationsmøder med cheferne for de irakiske enheder, som de danske soldater skal træne fra 1. marts.Med hele holdet samlet er det danske træningsbidrag i gang med de sidste forberedelser.

De af soldaterne, der har været i Irak siden slutningen af januar, er godt i gang med forberedelserne til den kommende træning. Der er i den sidste uge blevet gennemført koordinationsmøder med cheferne for de irakiske enheder, som de danske soldater skal træne fra 1. marts. Ligeledes er undervisningsfaciliteterne blevet forbedret.


De danske soldater har forbedret undervisningsfaciliteterne på basen. Blandt andet ved at sætte vinduer i et par ellers mørke undervisningslokaler.

Når træningen genoptages, vil der fortsat være fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv bliver i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de efter træningen vender tilbage til deres respektive enheder. Samtidig vil der også være fokus på at uddanne irakiske trænere, der efterfølgende kan overtage de danske soldaters opgave med at træne instruktører.

Træningsbidraget har per 23. februar gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk og har gennemført i alt 84.348 uddannelser på Hold 1 til Hold 11.


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistikbidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak, samt i Kuwait, de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere her: Operation Barkhane – Mali

Den seneste uge har de danske EH101-helikoptere fløjet næsten 30 timer, hvilket er væsentligt over gennemsnittet. De 30 timer er fordelt på 16 missioner, hvoraf de fleste har været til en fremskudt base.
Lørdag var rekordernes dag, hvor der alene på denne dag blev flyttet 4.140 kg gods og 133 passagerer.


De danske helikoptere på banen i Mali.


FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 mand, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om det danske transportbidrag her.Enhanced Forward Presence (NATO’s fremskudte tilstedeværelse) – Estland

I Estland er vintertræningen fortsat erstattet af andre aktiviteter, fordi vintervejret er udeblevet. Vejrmæssigt minder det om hjemme i Danmark med stærk blæst, en del regn og af og til lidt slud. Så selv om vinterudrustningen, der skal anvendes ved de normalt store snemængder, ikke kommer i anvendelse, er det bestemt ikke en varm tid for infanteristerne, der træner og overnatter feltmæssigt.


Træning i kamp fra stilling - med løs ammunition.

I sidste uge har infanteristerne bygget en feltbefæstet kampstilling, hvorfra der er blevet øvet kamp fra stilling. Kampen indøves med løs ammunition, hvorefter der skydes med skarp. Kampstillingen er blevet indrettet med overdækkede løbegange og mandskabshuller og giver plads til indsættelse af alle infanterivåben som herunder geværer, dysekanoner samt lette og tunge maskingeværer.


En soldat i løbegraven på den overdækkede kampstilling.

På grund af midlertidige terrænrestriktioner for kørsel med bæltekøretøjer i øvelsesterrænet har det ikke været muligt at inddrage kompagniets infanterikampkøretøjer i kampstillingen. De har i stedet gennemført et parallelt træningsforløb i terrænet tæt på basen i Tapa.

I starten af ugen var der besøg af forsvarsminister Trine Bramsen samt forsvarsudvalget. Gæsterne fik lejlighed til at opleve træning, vejr og wind chill-faktor. Aftensmaden blev indtaget sammen med de danske soldater, og ministeren benyttede lejligheden til at takke soldaterne og understrege vigtigheden af missionen i Estland, som er væsentlig for at skabe sikkerhed i Danmark og i Danmarks nærområde.


Forsvarsminister Trine Bramsen blev transporteret til øvelsesområdet i et infanterikampkøretøj.

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.

Læs mere om eFP her: Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Det danske transportflybidrag i det sydlige Mali har transporteret 78 passagerer og 48,7 ton gods for FN den seneste uge. Missionerne blev gennemført planmæssigt på trods af, at flyet under en flyvning blev ramt af fugle. Flyet blev efterfølgende inspiceret og klarmeldt til flere missioner for FN.

Det danske C-130J Hercules transportfly i Mali under take-off fra Bamako lufthavn.

Det danske C-130 Hercules-fly har gennemført mange missioner i Mali og transporteret flere tusinde passagerer og tonsvis af gods. I sidste uge skulle flyet til planlagt vedligeholdelse i Danmark, og derfor blev der gennemført stelskifte torsdag og fredag. Det nye Hercules-fly er klarmeldt og kan nu fortsætte arbejdet. 

Bidraget har desuden sagt farvel til de soldater, som har været udsendt med bidraget i mere end tre måneder. Næstkommanderende for alle FN-styrkerne i udleverede medaljer til soldaterne, inden soldaterne samme dag vendte hjem mod Danmark, og stafetten blev videregivet til nye kræfter.  

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme. 

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere her:

 

 

Resolute Support - Afghanistan
Det internationale militærpoliti-bidrag, som danskerne står i spidsen for, har gennemført 747 ID-kontroller og 430 fartkontroller. Derudover gennemføres med jævne mellemrum kontrol af folk, der kører ind og ud af lejren. Dermed sikres det, at der ikke befinder sig ulovlige genstande i lejren.


Det danske militærpoliti i Kabul vinker biler ind til kontrol.

Det danske sikrings- og eskortebidrag har i løbet af ugen kørt syv eskorteopgaver. Det forholdsvis lave antal ture skyldes, at danskerne også har løst andre opgaver i løbet af ugen. De har haft to grupper i en anden lejr for at støtte med uddannelse af afghanske sikkerhedsstyrker, og derudover har de haft en gruppe ved de danske soldater i Hamid Karzai International Airport North, som har støttet de australske samarbejdspartnere med deres sikrings- og eskorteopgaver. Den ene danske sikrings- og eskortedeling har desuden overdraget opgaven med at være i beredskab i lejren til et engelsk kompagni.

De danske mentorer på Afghan National Officers Academy har gennemført rådgivning af staben på skolen, som står for undervisning af de kommende afghanske officerer. Danskerne har desuden været med på en taktisk udrykning, hvor kadetterne tager ud i felten for at afprøve deres planer. Det giver mentorerne mulighed for at se kadetternes niveau og derigennem vurdere effekten af deres arbejde.


De afghanske officerskadetter i gang med øvelse i det bjergrige landskab, der omkranser Kabul.

I denne uge har både sprængstofhundebidraget og de logistiske rådgivere fra Flyvevåbnet støttet det afghanske flyvevåben med bioregistrering af medarbejderne. Bioregistreringen gør det muligt at verificere identiteten af den enkelte medarbejder, hvilket blandt andet er et krav for at de lokale kan modtage deres løn. Derudover har sprængstofhundebidraget afsøgt 52 personbiler og 12 lastbiler i løbet af ugen.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver. 

Læs mere om de danske bidrag her.Standing NATO Maritime Group 1 – NATO’s stående flådestyrke - Norge
Absalon og den Norske fregat Otto Sverdrup har i den forgangne uge patruljeret NATO’s nordlige interesseområde. I den forbindelse har de trænet forskellige kampscenarier, blandt andet eskorteoperationer med stor hjælp fra fire fartøjer fra Marinehjemmeværnet og to af Flyvevåbnets F-16, der agerede modstandere under øvelserne. Øvelserne skal sikre og fastholde flådestyrkens høje træningsniveau, da styrken er på beredskab.


Maskingeværskytte på Absalon under øvelse med Marinehjemmeværnet. Foto: SNMG1

FAKTA om Standing NATO Maritime Group 1
Standing NATO Maritime Group 1 - SNMG1 - er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen består af krigsskibe fra forskellige NATO-lande. Det danske støtteskib Absalon blev en del af gruppen den 12. februar 2020 og kommer til at sejle med gruppen i to måneder.

Læs mere om Absalons mission her.