Arktisk redningsøvelse ved Islan 2017

Skibe fra de nordiske lande, USA og Canada træner redning i Arktis i farvandet ud for islandske Reykjavik under en tidligere øvelse. NORDEFCO vil øge samarbejdet i Arktis.

Af: Maja Hastrup Wistesen

De nordiske lande har en lang tradition for at samarbejde tæt – også på det forsvarsmæssige område. Siden 2009 har NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation, bundet Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige sammen i et nordisk forsvarssamarbejde, som har til formål at styrke de nordiske landes samarbejde i og om fred, krise og konflikt.

 

”De nordiske lande i Østersøområdet har langt hen ad vejen samme trusselsbillede og opfattelse af den sikkerhedspolitiske situation. NORDEFCO er interessant, fordi man får et regionalt perspektiv,” forklarer Frank Trojahn, chef for Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen.


Under det danske formandskab i 2020 har der været syv militære målsætninger: Møder med USA i den Militære Koordinationskomité, koordination af øvelser med Estland, Letland, Litauen og USA, styrket samarbejde med Estland, Letland og Litauen, koncept for informationsdeling, webinar om maritim hybrid krigsførelse, CO2 reduktion i deployeringer samt nyt samarbejde i Arktis. Det er lykkes at komme i mål med alle undtagen en del af samarbejdet i Arktis, som forventes afviklet i 2021.

 

Samarbejdet har medført en række aftaler. Et af de mest væsentlige resultater er aftalen fra 2016. Den kaldes ”Easy Access”, og den sikrer lettere militær adgang til hinandens territorier. En anden væsentlig aftale er fra 2017 og skaber et fælles overblik over aktiviteter i Norden og Østersøregionen gennem et samarbejde om øget radardeling.

Derudover er processen med fælles anskaffelse af en nordisk kampuniform også godt i gang. Her er også danske soldater med til at afprøve kandidaterne i forskellige miljøer. Uniformen forventes klar omkring 2022. 

Frank Trojahn, Bjørn Bisserup og Flemming Lentfer

Et af Årets virtuelle møder, hvor Frank Trojahn havde deltagelse af forsvarschef Bjørn Bisserup og chefen for FMI, Flemming Lentfer.

 

Kontreadmiral Frank Trojahn er formand for den Militære Koordinationskomité, der består af 2- og 3-stjernede generaler/admiraler fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

”Fremtiden for NORDEFCO ser fornuftig ud. I den sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i, hvor vi ser et øget pres og fokus på både Østersøområdet og Arktis, ser jeg gerne, at NORDEFCO får en stigende rolle,” siger Frank Trojahn. Læs mere om struktur, opgaver og hvad der foregår i NORDEFCO her: https://www.nordefco.org/Updates-News

 

Samarbejdet ændrede karakter i 2018
Med ”Vision 2025” – vedtaget i 2018 – er ambitionen for samarbejdet, at de nordiske lande også skal kunne agere sammen i en eventuel krisesituation eller konflikt. Det har blandt andet ført til udviklingen af en mekanisme for krisekonsultation mellem de nordiske lande. Det betyder, at forsvarsministrene hurtigt kan drøfte kriser via sikre forbindelser. Systemet var i brug i forbindelse med bombningen af Al Asad-luftbasen i Irak i januar og senere COVID-19.


”Missilangrebet i januar og ikke mindst corona-krisen har understreget vigtigheden af et tæt samarbejde. Men det nordiske forsvarssamarbejde er mere end samarbejdet om kriser og konflikter. Vi arbejder også sammen om at gøre vores forsvar grønnere, mere miljøbevidste og dele viden og kompetencer om eksempelvis cybersikkerhed og Arktis,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.


Formandskabet for NORDEFCO roterer årligt mellem landene – med undtagelse af Island. Det årlige kick-off-møde, hvor man overdrager formandskabet, fandt sted i slutningen af november. Danmark har således indtil årsskiftet til at afslutte sit formandskab, inden Finland overtager posten for 2021.

Finske soldater tester fælles nordisk uniform

Finske soldater tester den fælles nordiske uniform, stadig uden mønsterprægning. NORDEFCO er hverken en alliance eller organisation, men en samarbejdsstruktur. Det betyder bl.a., at der ikke sidder en fast stab som i f.eks. NATO.