Danske soldater i lufthavnen i Tallin

Danske soldater i lufthavnen i Tallinn. Her er de dog på vej ind i Estland. Foto. Lasse Kronborg. 

Af Forsvarskommandoen

 

Coronavirus/covid-19 får konsekvenser for danske soldater, der er udsendt som en del af Danmarks og NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland, enhanced Forward Presence (eFP). De cirka 200 udsendte danske soldater og deres pårørende i Danmark kommer til at opleve, at orlovsperioder skubbes til senere på året, og at nogle soldater, der har planlagt to orlovsperioder, kun kommer til at afholde en.

Det sker, efter Estland har genindført krav om karantæne for danskere, der rejser ind i landet. Kravet om 14 dages karantæne gælder ikke for udenlandsk militært personel, hvis indrejse er begrundet med deltagelse i militært samarbejde, men for at minimere risikoen for smittespredning så meget som muligt, har de britiske og de danske myndigheder valgt, at undtagelsen kun gælder i særlige tilfælde, hvor det er operativt nødvendigt at flytte soldater hurtigt. Orlov bliver i denne sammenhæng ikke set som operativt nødvendigt.

”Alle soldater i eFP får mulighed for at komme hjem på orlov, men kravet om karantæne betyder formentlig, at nogle ikke får al den orlov, de var blevet stillet i udsigt,” siger oberst Jens Lønborg, der er chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling.

De estiske indrejserestriktioner, der blev indført den 17. august, betyder, at personer, der rejser ind i landet fra Danmark skal i 14 dages karantæne, før de må færdes frit i Estland.

”Hvis vi fastholder den oprindelige plan for soldaternes orlov, vil det reelt betyde, at soldaterne i Estland ikke vil være i stand til at fungere som en samlet styrke. Det er uholdbart,” siger Jens Lønborg.

Coronavirus/covid-19-situationen i verden ændrer sig nærmest fra dag til dag. Der er en forhåbning om, at smittetallet i Danmark vil falde igen. I så fald kan det være, at indrejserestriktionerne ændres igen.

”Vi bliver nødt til at tage det som det kommer. Vi holder øje med alle vores missioner løbende og tager de forholdsregler vi skal,” siger Jens Lønborg.

76 i karantæne
Konkret betyder det, at de 76 soldater, der allerede har været på orlov og i løbet af den næste tid skal tilbage til missionen fra Danmark, bliver sat i karantæne, når de når frem til kasernen i Tapa. Her kommer de til at være i 14 dage, før de igen kan indgå i missionens hverdag.

Det hold soldater, der skulle have været på orlov i Danmark sidst i august, får deres orlov skubbet til november.

Du kan læse mere om Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland nedenfor.