Nye Værnepligtige ved Slesvigske Fodregiment

De nye værnepligtige i Haderslev prøver støvler. Foto: Henrik Kastenskov. 

Fotos: Patrick Kjellerup, Niels Porsbøl, Kristian Brøndum og Henrik Kastenskov.

På Hæren kaserner var der travlhed fra morgenstunden, og værnemidlerne stod klar da de mange nye værnepligtige mødte op til introduktion, mundering og rundvisning. Nedenstående billeder er fra fire regimenter.

 

Gardehusarregimentet i Antvorskov ved Slagelse:

Nye værnepligtige ved Gardehusarregimentet.


Trænregimentet på Aalborg Kaserner:


Nye værnepligtige ved Trænregimentet

Nye værnepligtige ved  Trænregimentet


Jyske Dragonregiment i Holstebro:


Nye værnepligtige ved Jydske Dragonregiment.

Slesvigske Fodregiment i Haderslev:

Nye værnepligtige ved Slesvigske Fodregiment