Operatørbidraget fra Flyvevåbnet bestod oprindeligt af ni medarbejder, som indgår i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater. Nu er de hjemme igen.

Foto: Forsvaret

Af Thorbjørn Forsberg, Forsvarskommandoen

Med bind for munden og på behørig afstand af hinanden kunne syv af Flyvevåbnets udsendte med det såkaldte operatørbidrags Hold 21 endelig stige ud af flyet i Københavns Lufthavn den 29. juni 2020.

Det, der skulle have været en udsendelse på tre måneder, endte med at blive til cirka 4,5 på grund af Corona-nedlukning, og det var derfor på sin plads nu at drage et lettelsens suk.

Siden coronavirus/covid-19 gjorde sit indtog, har det ifølge holdets chef, major Martin Klitgaard, været en periode med stor usikkerhed. Dels i forhold til ikke at vide, hvornår man kunne komme hjem fra de Forenede Arabiske Emirater, dels på grund af situationen i Danmark, hvor flere af de udsendte havde familiemedlemmer, der er i højrisikogrupper for at få alvorlige konsekvenser af coronavirus/covid-19.

Usikkerhed om pårørende

”Vi var selv beskyttet godt på en base, der var lukket næsten helt ned. I stedet for en trussel mod en selv som udsendt soldat, var der nu en trussel mod dem derhjemme. Det var uvant og gjorde folkene usikre, for hvad ville der ske, hvis familiemedlemmer blev alvorligt syge? Vi havde jo ingen måde at komme hjem på,” fortæller Martin Klitgaard.

Han fortæller, at soldaterne tog relativt godt imod nyheden om, at de ikke kunne rejse hjem, men at det var sværere at forklare det over for de ventende pårørende.

”Al trafik blev lukket ned, men vi kunne ikke bare hoppe på det sidste fly ud uden at være blevet afløst, for Forsvaret er jo blevet pålagt at løse en opgave,” siger Martin Klitgaard.

Ingen danske soldater – eller deres familiemedlemmer - har dog fået konstateret covid-19.


Koordination af luftrum
Operatørbidraget fra Flyvevåbnet bestod oprindeligt af ni medarbejder, som indgår i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater.

Seks af de ni udsendte er integreret i centralen og er med til at sikre god koordinering, så luftrummet over Irak og Syrien udnyttes optimalt. De sidste tre udsendte er henholdsvis chefen, en kommandobefalingsmand og en CIS-mand, som sørger for at de danske systemer FIIN og HEM-net fungerer.

”Vi løser en vigtig opgave, og den har vi kunnet fokusere på midt i usikkerheden. Den har givet operatørerne en masse erfaringer med at arbejde med folk og enheder fra forskellige lande,” forklarer Martin Klitgaard og fortsætter:

”Jeg har også selv lært en masse om ledelse og er blevet bekræftet i, at soldaterne nærmest vil gå igennem ild og vand for en, hvis man er åben, ærlig og transparent i sin ledelse. De danske operatører er super dygtige, og med den rette ledelse mener jeg helt ærligt, at Danmark har verdens bedste soldater. De får en masse ansvar og hjælper gerne deres kolleger i for eksempel kontrolcentralen, også selvom det egentlig ikke er deres opgave.”

”Vi er et lille land med et meget højt kompetenceniveau,” fastslår han.