Russisk fartøj "Admiral Kulakov" på vej gennem dansk farvand.

Russisk fartøj "Admiral Kulakov" på vej gennem dansk farvand. Foto: Flyvevåbnets fototjeneste/Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

Rusland holder hvert år i slutningen af juli en stor flådeparade ud for Sankt Petersborg. Derfor sejler russiske militærfartøjer i tiden op til paraden gennem dansk farvand, når de skal fra det nordlige Rusland til Flådens Dag i Sankt Petersborg.


I år er det blandt andet en russisk ubåd af Oscar-klassen, nogle korvetter og fregatter, der har passeret igennem dansk farvand. 

Omkring start august forventes det, at de russiske fartøjer sejler retur ud i Nordsøen igen, når flådeparaden er slut.

Hvis skibene sejler enkeltvis gennem danske farvande, har de ikke pligt til at melde deres gennemsejling til Danmark. Men hvis tre eller flere skibe sejler sammen, skal de varsle deres gennemsejling til de danske myndigheder.

”Det er nærmest fast tradition, at russiske skibe og ubåde sejler gennem dansk farvand for at komme til flådeparaden i Østersøen. Og så længe de holder sig indenfor havretkonventionens regler, så er de i deres gode ret til at sejle her,” siger chefen for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter, Per Ring Henriksen.

Gennemsejlende skibe bliver fulgt tæt
Når fremmede statsskibe passerer dansk farvand er det normal procedure, at Forsvaret følger opmærksomt med.

”En af vores hovedopgaver er at overvåge de danske farvande, og vi følger normalt andre statsskibes færden enten på radar eller ved fysisk at sende skibe eller helikoptere af sted, for at følge dem på vej” siger Per Ring Henriksen og fortsætter: ”Det beror på en vurdering i hvert tilfælde, om et fremmed statsskib er af særlig interesse og dermed skal følges gennem dansk farvand. Generelt gælder det, at alle orlogsfartøjer fra ikke-NATO-lande har særlig interesse.”

Retten til gennemsejling af de danske farvande er omfattet af havretskonventionen (UNCLOS). Den giver andre staters skibe ret til uskadelig passage af danske farvande (UNCLOS artikel 17).

FAKTA
Skibe eller ubåde, der gennemsejler dansk område, skal overholde følgende regler i henhold til konventionen:
- Skibe eller ubåde skal sejle i det ydre territorialfarvand – ikke det indre.
- Passage skal foregå uden afbrydelse og behørigt hurtigt (kun ophold som led i almindelig sejlads er tilladt fx: ombordtagning af lods).
- Ubåde skal under passage sejle i overfladen.