De sidste soldater, som har forladt Irak, fra OIR hold 11 ankomer til Flyvestation Aalborg i et hercules transport.

Der landede 10 soldater i Aalborg i weekenden fra Irak. 8 fra Dancon OIR og 2 soldater fra NMI missionen. Foto: Forsvaret.

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

I weekenden landede en C-130 på Flyvestation Aalborg med materiel fra Irak, 8 soldater fra hold 11 og ikke mindst chefen for Danmarks sidste bidrag på Al Asad, oberstløjtnant Brian Busk. Et bidrag, der først blev ændret på grund af et iransk missilangreb mod basen i januar under hold 10s tilstedeværelse og siden af COVID-19 nedlukning.

Træningen af irakiske sikkerhedsstyrker kom end ikke i gang, og i stedet skulle holdet pakke sammen og lukke hele missionen - vel og mærke uden at få den normale bistand af soldater sendt fra Danmark.

”Opgaven med nedpakning og nedlukning af den danske tilstedeværelse på Al Asad Airbase er forløbet rigtig godt og gennemført professionelt og ordentligt,” fortæller Brian Busk og fortsætter.

”Det har været en udfordring, at den normale procedure og doktrin for lukning af danske missioner ikke har været mulig, idet der har været begrænsninger i muligheden for at sende støttepersonel fra Danmark til missionen. Opgaven er alligevel blevet løst rigtig godt og indenfor den planlagte tid, hvilket alene skyldes soldaternes store indsats og holdets evne til at få soldaterne på hold 11s forskellige kompetencer bragt i spil. ”Selvom fanen er pakket sammen, chefen er hjemme og tonsvis af gods og køretøjer er fløjet ud til Kuwait og opmagasineret eller fragtet videre til Danmark med fly eller skib, så er det alligevel ikke helt slut på basen, der drives af det amerikanske militær.

”Lige nu er der 9 danske soldater tilbage på Al Asad. Fire soldater fra det Nationale Støtteelement NSE, der primært tilrettelægger transportopgaverne, og fem soldater fra DANCON, der støtter med flytning/læsning af de tilbageværende køretøjer og materiel – et såkaldt Drivers Party. Det er forventningen at de sidste soldater fra Al Asad er hjemme i Danmark omkring 1.juli,” fortæller Brian Busk.

En af de kreative soldater der har deltaget i nedpakningen og fået lavet om på alle planer for missionen er oversergent Dennis fra det Nationale Støtteelement.

”Det var været en spændene opgave at skulle lukke en mission, som ikke mange får lov at prøve. Det giver udfordringer, som kræver, at man tænker kreative løsninger og er omstillingsparat. Tiden har været lang, da man har kunnet se folk blive sendt hjem løbende, og der ikke har været leave på grund af COVID-19. Men det bliver en fed følelse, når man får lov til at sætte sig i flyet som de sidste, og sige 'vi gjorde det fandme!” fortæller Dennis.

”Soldaterne har selvfølgelig alle været påvirket af, at missionen og udsendelsen er forløbet meget anderledes end forventet, men de har samtidigt hurtigt tilpasset sig de nye vilkår. Soldaterne er løbende i perioden siden marts blevet sendt hjem og hver gang har det været vemodigt at sige på gensyn til de af soldaterne, der skulle rejse hjem.” supplerer Brian Busk.


Mens indsatsen på Al Asad slutter, fortsætter de øvrige bidrag til koalitionen i kampen mod ISIL. Nogle af køretøjerne og udstyret, der er fragtet til Kuwait, kommer formentligt i brug igen sidst på året, når Danmark overtager kommandoen over Nato Mission Iraq med hovedkvarter i Bagdad.

Video om Forsvarets bidrag til mission og fra nedtagningen af lejren nederst.

FAKTA
De militære bidrag:

 • Udsendelse af et F-16-kampflybidrag bestående af syv F1-6-kampfly og op til ca. 110 personer. Bidraget har været udsendt af to omgange; oktober 2014 – oktober 2015 samt juni til december 2016. I alt 18 måneder. 
 • Udsendelse af et C-130J-transportfly (Hercules) med mandskab, der fra august 2014 og frem til årsskiftet 2014/15 løste transportopgaver til støtte for den britiske træning af styrker i det nordlige Irak.
 • Et C-130J-transportflybidrag med op til ca. 60 personer fra juni til december 2016 samt fra oktober 2018 til april 2019.
 • Et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker, som er indsat i en træning-, rådgivning- og støtterolle i Irak.
 • Et kirurghold som supplement til det sundhedsfaglige element i kapacitetsopbygningsbidraget, udsendt fra oktober 2018 til april 2019.
 • Et radarbidrag, der hjalp med at opretholde luftbilledet over Irak og det østlige Syrien.

Nedpakningen:

 • Der er udfærdiget omkring 850 manifester.
 • Der flyttet over 85 køretøjer – nogle til tilbage til Danmark og nogle til Kuwait for at blive anvendt ved NMI.
 • Der er pakket over 700 pallekasse med materiel.
 • Der er flyttet 27 containere – heraf kun 2 til Danmark.
 • Alt flyttet ud fra luftbasen ved 15 flyvninger, med henholdsvis dansk C-130 og civil Antonov 124.
 • Derudover er der anvendt 27 civile lastbiler til Kuwait samt et skib fra Kuwait til Danmark.
 • Alle danske områder er overdraget til de amerikanske koalitionspartnere der har kommandoen på basen.
 • Alt arbejde er udført af soldaterne i missionen – uden støttekommando fra Danmark.