HKH kronprinsen besøger SOF-øvelse

Hans Kongelige Højhed kronprinsen, der selv er uddannet i Frømandskorpset, følger med i udviklingen under sit besøg i Oksbøl. 

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen / Foto: Morten Fredslund

 

Søndag blev HKH Kronprinsen vist rundt på Kasernen i Oksbøl, hvor soldater fra de tre landes specialoperations-kommandoer gennemfører indsættelse af et C-SOCC, Composite Special Operations Component Command. Og mandag besøgte Danmarks nye forsvarschef, general Flemming Lentfer øvelsen, der trods navnet Steadfast Jupiter – Jackal 2020 hverken giver mudder på støvlerne eller krudtrøg i næsen. Der er tale om en hovedkvartersøvelse der slutter på torsdag.

Øvelsen træner stabene i at indsætte op til seks task forces til blandt andet kapacitetsopbygning og bekæmpelse af terrororganisationer i et kriseramt land.

 

Under det godt to timer lange besøg blev Kronprinsen briefet om hovedkvarterets opgaver og de aktuelle operationer, som C-SOCC'en gennemfører og leder under øvelsen. Øvelsesscenariet kredser om den indledende fase af en væbnet konflikt med mange aktører i et fiktivt område syd for Middelhavet.

 

Kroprinsen fik hilst på soldaterne i hovedkvarteret og blev briefet om de forskellige sektioners opgaver og arbejdsområder. Rundvisningen blev sluttet af i C-SOCC'ens operationscenter, hvor en række statusbriefinger fra sektionerne bidrog til at give et samlet overblik over den ekstrem komplekse opgave, som C-SOCC'en løser under øvelsen.

 

Med i den ”taktiske træner” i Oksbøl er også en C-SOATG, en special- luftoperationsgruppe, som i sensommeren blev certificeret til at blive en del af NRF 21, ved at landsætte specialoperationssoldater på Bornholm med et Hercules transportfly fra Aalborg.

 

SOFer samles op af C 130 på Bornholm

 

Det er første gang at et SOF- hovedkvarter opstilles i fællesskab af en række mindre lande. Normalt stiller lande som Frankrig, Tyskland og England med kapaciteten. Danmark har ikke blot hovedansvaret for deltagelsen i de afsluttende øvelser, chefen for den danske specialoperationskommando vil også i 2021 være leder af C-SOCC under NRF beredskabet til NATO i hele 2021.

 

”Den trilaterale C-SOCC har stor bevågenhed i NATO, fordi den har potentiale til at danne præcedens for, hvordan mindre lande kan samarbejde om opstilling af komplekse kapaciteter. Opstillingen af et hovedkvarter som C-SOCC'en kræver mere manpower og flere ressourcer end mindre lande som eksempelvis Belgien, Holland og Danmark normalt kan levere som enkeltnationer. Derfor er det også en milepæl for SOKOM, når vi om få dage kan melde C-SOCC'en klar til NRF's beredskab”, siger chefen for Specialoperationskommandoen generalmajor Peter H. Boysen.

 

Funktionerne som næstkommanderende og stabschef varetages af henholdsvis oberst ”Kees” fra Holland og oberst Bart fra Belgien.

 

General Flemming Lentfer besøger øvelse C-SOCC i Oksbøl

 

Inden forsvarschef general Flemming Lentfer fik et nærmere kig ind i hovedkvarteret i Oksbøl, gennemførte man en virtuel VIP-besøgsdag. I al enkelhed en gennemgang af øvelsens forløbg og gennemgang af de opsamlede erfaringer og perspektiverne for fremtiden, altsammen via video-konference. Efterfølgende havde forsvarschefen nedenstående udtalelse om hovedkvarterets betydning.