Tekst og foto: Henrik Kastenskov/Forsvarskommandoen


De 41 medarbejdere skal ud på internationale missioner i Afghanistan, Estland og Mali, og den igangværende pandemi har nødvendiggjort, at Forsvaret har etableret forebyggende karantænefaciliteter i tre bygninger på Flyvestation Karup.

Stabslæge og chef for det Operative Stabselement i Forsvarets Sanitetskommando, Henrik Staunstrup, beskriver situationen således:

"Formålet er at sikre, at de personer vi sender ud på mission, ikke bærer Covid-19 virus. Vi ved, at Covid-19 udvikler sig fra smitte til sygdom i løbet af 10-12 dage. Derfor sætter vi folk i karantæne i to uger. Tests er i sig selv for usikre. Visse steder har man oplevet helt op til 20% falsk, negative tests simpelthen fordi der ikke er ‘virus load’ nok tilstede, til at det opdages. En anden ting er, at vi stadig ikke ved nok om Covid-19 til eksempelvis at kunne udelukke, at man ikke smitter, selvom man har haft sygdommen. Den eneste metode til at udelukke smittespredning og dermed kompromittering af en hel mission, er derfor at sætte folk i karantæne. Så ved vi, at de ikke er smittede. Derudover er det et decideret krav fra de enkelte missioner, at udsendte soldater har certifikat på 14 dages karantæne forud for udsendelse.”Indikationer på, at Forsvaret skulle til at forholde sig meget aktivt til brugen af karantæne som middel til at hindre smitten i at sprede sig, kom allerede d. 18. marts. Her spurgte man Resolute Support-missionen i Afghanistan, om den danske model med hjemmekarantæne og tests ville være god nok til at imødekomme missionens krav til at forhindre smittespredning. Svaret var et klar nej.

Beslutningen om etablering af en militær karantænefacilitet blev derfor truffet endeligt d. 6. april. Fra da af havde man ni dage til første medarbejder skulle gå ind af døren til den nye facilitet, der blev etableret i tre eksisterende hotelbygninger på Karups område. Som Henrik Staunstrup siger det: “Alle involverede parter gik i dén grad løsningsorienteret til værks”.Udenfor Bygning 27 står Flyverspecialist Morten og Overkonstabel Anders i deres træningstøj. Den ene på vej ind i bygningen, den anden på vej ud. Begge skal til Mali d. 1. maj som en del af Operation Barkhane.

“Vi frygtede egentlig, at vi ville føle os isolerede og ensomme, men det er ikke sket. Vi har rigtigt gode forhold”, som overkonstabel Anders får det råbt, mens vi iagttager de ti meters afstand til andre, der er kravet, når de karantænesatte er ude på deres motionsture. 

Morten følger op: “Vi har ting vi kan give os til, rigtigt god mad, egne værelser og mulighed for træning. Og hvis der har været noget, vi har manglet, så er det blevet skaffet fra dag til dag. Det kunne ikke være bedre”.

Erfaringerne fra Karup vil blive brugt i nærmeste fremtid, når 200 mand skal udsendes til eFP i Estland i midten af juni.