Af Forsvarskommandoen

Forsvaret har besluttet at holde Livgardens kommende vagtkompagni, som i øjeblikket uddannes i Livgarden, på Garderkasernen i Høvelte, indtil soldaterne indgår i tjeneste ved Vagtkompagniet næste uge. Dette sker for at mindske risikoen for coronasmitte/covid-19.

”Vores værnepligtige her i Høvelte skal om kort tid overtage nogle vigtige opgaver i Vagtkompagniet i København, forklarer oberstløjtnant Torben Egidiussen. ”Derfor gør vi alt for at undgå, at coronasmitten breder sig blandt dem, og det betyder, at de ikke kommer hjem de kommende uger.”

Livgarden erkender, det er et drastisk skridt, men det er et nødvendigt skridt for at kunne opretholde vagten omkring den kongelige familie og varetage beredskabsopgaven til støtte for politiet ved uvarslede hændelser.

”Vi er meget opmærksomme på, at det kommende vagtkompagni vil være indsat i lang tid uden at have været hjemme. Vi gør vores bedste for at holde dem i gang og frem for alt fri for smitte. De har fortsat højt humør og god holdning, siger chefen for Livgarden, oberst Mads Rahbek.

Det nuværende vagtkompagni, som opretholder vagten på Amalienborg og Fredensborg Slot, forventes at begynde deres hjemrotation i næste uge.