[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

Stabslæge Finn Warburg var i dag indkaldt til møde i Forsvarskommandoen for at deltage i et interview om udviklingen af støtten til sårede veteraner. Men i stedet for at skulle dele ud af sine erfaringer fra et helt livs lægefaglige tjeneste i Forsvaret, blev Finn Warburg overrasket af generallæge Sten Hulgaard, der i overværelse af blandt andre Finn Warburgs hustru og børn, repræsentanter fra Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen samt repræsentanter fra Anders Lassen Fonden og en af Finn Warburgs tidligere patienter benådede stabslægen med Ridderkorset af 1. grad.


Generallæge Sten Hulgaard dekorerer Finn Warburg med Ridderkorset af 1. grad.

Forsvarskommandoen har indstillet Finn Warburg til den særlige hæder for hans i særklasse fortjenstfuld indsats for Danmarks sårede veteraner.

I indstillingen skriver Forsvarskommandoen, at Finn Warburg ofte har været den læge, som sårede soldater fra de internationale missioner mødte på hospitalet. I den funktion har Finn Warburg ved brug af sine stærke lægefaglige kompetencer været med til at redde soldaters liv og førlighed, men han også ved brug af sine unikke menneskelige egenskaber skabt mod og viljestyrke hos de sårede soldater i en sådan grad, at han har fået prædikatet soldaternes troldmand.

Bag indstillingen fra Forsvarskommandoen ligger en henvendelse fra Anders Lassen Fonden. Her har den sårede soldat Jacob Panton bidraget med denne motivation.

”Den 31. januar 2012 kom jeg skadet hjem fra min sidste udsendelse. Mit lægehold var ikke i tvivl. Mit ben stod ikke til at redde. Da lægerne forlader min stue, efter at have fået de dårlige nyheder, bliver én læge tilbage. Finn træder frem og siger ”Glem hvad de andre har sagt – I morgen har jeg din plan. Og ganske rigtigt havde han dagen efter en plan, som har reddet mit ben. Planen var ikke lagt ud fra teoretisk praksis, men fra livslang personlig erfaring. Finn er et unikum af den gamle skole. Han er en multifunktionel læge, som kan sammenlignes med en schweizerkniv. Min historie er ikke unik. Han har rykket rundt på utrolig mange menneskers ben og knogler, for at få det til at passe sammen igen.”


Jacob Panton er en af de mange soldater, Finn Warburg har opereret og gjort et stort indtryk på.

Finn Edgar Warburg indledte sin lægefaglige løbebane i Forsvaret i 1971, og selv om han er 71 år, har han fortsat kontrakt med Forsvarsministeriet, hvor han er i dag er tilknyttet Beredskabsstyrelsen som speciallægekonsulent med titel af stabslæge. Finn Warburg har været udsendt i et meget stort antal internationale missioner, og han har over hele perioden ydet en indsats for Forsvaret, der ligger ud over, hvad der normalt kan forventes, ligesom han har udvist store ledelsesmæssige og pædagogiske evner og generelt bidraget til krigskirurgien i Danmark.


Finn Warburg sammen med generallæge Sten Hulgaard, vicedirektør i Beredskabsstyrelsen Flemming Klokager samt chefen for Frømandskorpset Jens Bach og yderligere to repræsenter for Anders Lassen Fonden.

Finn Warburg blev ridder af Dannebrog i 2003. Både ved tildelingen af Ridderkorset dengang og ved benådningen i dag har dekoreringen ligget ud over, hvad der er almindelig praksis for læger med Finn Warburgs rang og funktion. Dekoreringerne er derfor foretaget med særlig henvisning til Finn Warburgs lægefaglige indsats og hans indsats for de sårede veteraner.