Cheferne for specialoperationskommandoerne i Belgien, Holland og Danmark deltog aktivt i øvelsen på Flyvestation Aalborg. Planlægningsøvelsen skal forberede en fysisk øvelse senere på året på bl.a. den jyske vestkyst.

Cheferne for specialoperationskommandoerne i Belgien, Holland og Danmark deltog aktivt i øvelsen på Flyvestation Aalborg. Planlægningsøvelsen skal forberede en fysisk øvelse senere på året på bl.a. den jyske vestkyst. Foto: Nikolaj Grøn / Forsvaret.

Af Søren Gyldenhof Schilder, Specialoperationskommandoen 

 

Specialoperationskommandoen har i samarbejde med de tilsvarende kommandoer i Holland og Belgien over de senere år arbejdet på at opstille et fælles specialoperationshovedkvarter. En mulighed der blev skabt gennem etableringen af den danske specialoperationskommando i 2014. Den proces er nu kommet et skridt nærmere mod målet.

 

De seneste 14 dage har stabsofficerer fra Belgien, Holland og Danmark gennemført Crisis Response Planning (CRP) i Danmark og Italien i forbindelse med øvelse Steadfast Jupiter Jackal. Øvelsen er en del af en samlet øvelsesaktivitet, hvor Joint Force Command i Napoli, Italien certificerer de tre lande til i fællesskab at opstille et specialoperationshovedkvarter som en del af NATP Response Force (NRF) i 2021.

 

Planlægningsøvelsen og de erfaringer, der er gjort, vil indgå i de efterfølgende øvelser og kulminere i en afsluttende certificeringsøvelse ved årets slutning.

 

Chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Boysen (th.) og stabschef ved den hollandske specialoperationskommando, oberst Kees i planlægningsøvelsen.

Chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Boysen (th.) og stabschef ved den hollandske specialoperationskommando, oberst Kees i planlægningsøvelsen.

 

Opstillingen af et fælles specialoperationshovedkvarter er ikke kun nyt for de involverede lande, det er også i NATO en nyskabelse, som forventelig danner grundlag for opstilling af flere fælles specialoperationshovedkvarterer. Opstilling af et specialoperationshovedkvarter var tidligere kun en opgave, som de store nationer kunne løse.
Med udgangspunkt i en veloverstået certificeringsøvelse ved årets afslutning har Belgien, Holland og Danmark vist, at også mindre nationer i NATO vil kunne løfte en sådan opgave.