[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

På baggrund af den politiske aftale om at udvide samfundets genåbning i fase 2 vil Forsvarets medarbejdere, der gør tjeneste vest for Storebælt, begynde at kunne møde fysisk på arbejde fra den 27. maj og genoptage normale trænings- og uddannelsesaktiviteter med fokus på Forsvarets evne til at opretholde samfundskritiske opgaver og beredskaber.

Herved genoptages aktiviteter for cirka 7.400 soldater, medarbejdere og værnepligtige i Forsvaret, der for nærværende er sendt midlertidigt hjem.
Herudover vil Forsvaret fortsat have behov for at genoptage aktiviteter for de soldater og medarbejdere, der arbejder på Forsvarets tjenestesteder i Region Hovedstaden (inklusive Bornholm) og Region Sjælland.

Selvom Forsvaret nu lukker op for en væsentlig del af Forsvarets uddannelses og træningsaktiviteter, er der tale om en kontrolleret genåbning, hvor der er stort fokus på fortsat at minimere smitterisikoen.

Forsvaret har i to tidligere genåbningstrin aktiveret 3.300 soldater og medarbejdere for at opretholde kritiske funktioner og beredskaber. Hertil kommer de mange soldater og medarbejdere, som har opretholdt Forsvarets indsættelsesevne gennem hele coronakrisen. De fleste af Forsvarets administrative medarbejdere har kunnet passe deres arbejde hjemmefra.