Af Forsvarskommandoen

Siden medio marts har cirka 700 værnepligtige, som indgår i samfundskritiske beredskaber og opgaver opholdt sig på kasernerne i Høvelte og København for at forebygge coronasmitte og derved sikre, at de kritiske operative opgaver kunne løses fremadrettet.

Under opholdet på kasernerne er nogle af de værnepligtige blevet syge med influenzasymptomer og er blevet indlagt på infirmeriet på Høvelte Kaserne. Dette har skabt bekymring og usikkerhed hos nogle af soldaternes pårørende.

”Der har de seneste dage været skabt usikkerhed omkring Forsvarets håndtering af de syge værnepligtige, som opholder sig på kasernerne. Pårørende har udtrykt bekymring for, at soldaterne ikke blev testet for coronavirus/covid-19. Derfor er det i denne helt særlige situation besluttet at få de syge testet i dag,” siger oberst Bo Engelbreth, stabschef Forsvarets Sanitetskommando.

Regeringen ændrede sent søndag aften strategi og åbnede op for, at flere danskere – udover de alvorligt syge, samt de som arbejder i sundhedsvæsnet og løser samfundskritiske opgaver - kan testes for coronavirus/covid-19.

Derfor bliver cirka 40 syge ud af i alt 321 værnepligtige, som befinder sig på Garderkasernen i Høvelte, testet. De transporteres mandag til Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor testen udføres.

”Ingen er for nærværende mere syge end, hvad der svarer til forkølelse eller almindelig influenza. Men som situationen er nu, er vi nødt til at vide, om der er nogle, som er syge af covid-19, så vi kan fjerne uvisheden og om nødvendigt iværksætte yderligere tiltag,” siger Vibeke Westphal, overlæge på kasernen i Høvelte.

Forsvaret forventer at have det samlede svar i løbet af tirsdag. Derfor kan raske værnepligtige ikke tage hjem i dag som planlagt, da testresultaterne er afgørende for, hvordan det skal håndteres.

Hvis eksempelvis testen er positiv, skal den værnepligtige blive på kasernen 48 timer efter symptomfrihed, og de personer, som vedkommende har delt stue med inden sygeperioden, skal opholde sig i karantæne i 14 dage på kasernen.

Hvis testen er negativ, skal de syge i Høvelte forblive på kasernen, indtil de er raske.