Forsvaret følger udviklingen i området tæt og vil sørge for, at der løbende vil komme opdateringer.

Hvis der er spørgsmål, som I som pårørende ikke kan finde svar på gennem lukkede grupper eller direkte kontakt til jeres udsendte soldater, kan I ringe til kontaktofficeren på telefonnummer 7281 9940.