[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Iben Valery,Forsvarskommandoen

Størstedelen af Forsvarets medarbejdere har været hjemsendt siden 13. marts, men  medarbejdere, der varetager de vigtigste opgaver, har fået lov til at vende tilbage til arbejdet. Uddannelse af sundhedspersonel, vedligeholdelse af materiel og forberedelser forud for udsendelser er eksempler på nogle af de opgaver, der ikke længere har kunnet udskydes. Fælles for alle er, at dagligdagen er påvirket af nye hensyn og forbehold grundet situationen med coronavirus/covid19.

De mest kritiske opgaver
Selvom Danmark har været lukket ned i lidt over to måneder, er der stadig missioner rundt omkring i verden, hvor det danske forsvar skal være klar til at varetage opgaver. Mange af de opgaver der er startet op igen, er derfor også med udgangspunkt i, at Forsvarets soldater skal være klar til udsendelse.

Til sommer skal et nyt hold udsendes til Estland, og på de missionsforberedende øvelser har man lagt hovederne i blød for at finde ud af, hvordan uddannelsen kan gennemføres bedst muligt samtidig med, at man overholder retningslinjerne for hygiejne. Det fortæller premierløjtnant Jakob Vester, næstkommanderende i panserinfanterikompagniet, der skal til Estland:


”Vi har lavet så små hold som muligt inden for de funktioner, der skal uddannes og vores vedligeholdelsessektion har arbejdet i skift. Når vi har gennemført uddannelse og vedligeholdelse, så har vi så vidt muligt gjort det udenfor i hold med god afstand og selvfølgelig med alle de foranstaltninger, der skal til som håndsprit, god hygiejne og madpakker med hjemmefra.”
Og på trods af omstændighederne er det lykkedes at få alt klar.Undervisning i mindre grupper
Opdeling i mindre hold har også været en løsning andre steder i Forsvaret, for eksempel ved uddannelsen af militærlæger. Eftersom Forsvarets missioner altid er støttet af læger, der er uddannet inden for alle tre værn, er det derfor en nødvendig opgave for at kunne udføre missioner det næste halve år.
Hos Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse, gik man i gang med uddannelse af militærlæger i slutningen af april, hvor opdelingen har givet udfordringer, men det er samtidig en nødvendig beslutning fortæller overlæge og næstkommanderende for Center for Sundheds- og Sanitets uddannelser Torben Jørgensen:

”Det giver nogle udfordringer og behov for ekstra instruktører, men det gør også, at hvis vi er så uheldige, at vi får smitte ind på holdet, så beskytter vi holdet imod sig selv, således at vi kun har et halvt hold, der risikerer at blive syge. Og selv nu hvor vi godt må mødes, så afholder vi fortsat teoretiske lektioner og gruppearbejde som fjernundervisning,” siger han.

Endnu en udfordring er, at eftersom arbejdsopgaverne som læge og sundhedspersonel ofte kræver, at man er tæt på hinanden, kan det være svært at overholde retningslinjer om afstand, og derfor må man tage ekstra værnemidler i brug. Men det er ikke her de mærker den store ændring, da man som sundhedspersonale bruger handsker alligevel, fortæller Torben Jørgensen.

De samme militærlæger skal som sagt også uddannes inden for de to andre værn, og hos Søværnet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) i Frederikshavn, står instruktørerne også klar med en anderledes undervisning.
Som de andre steder er teoriundervisningen blevet delt op i to hold, mens den praktiske undervisning, hvor eleverne lærer pakning af redningsvest og at danne redningsflåder i vandet, har instruktørerne besluttet at dele op i endnu mindre grupper.

”Normalt deler vi kursisterne op i hold af fem til ni personer, men nu har vi som noget ekstraordinært delt dem op i grupper af to personer for at kunne holde afstand,” forklarer Bo Christensen, oversergent og underviser i redningsmidler og fartøj ved CMS.


Tid til andre arbejdsopgaver
Mens man i nogle dele af Forsvaret er gået i gang med undervisning og missionsforberedelser, er man andre steder, stadig i gang med at forberede til, at eleverne vender tilbage. Blandt andet lidt nord for CMS på brandskolen i Hvims:

”Det jeg laver lige nu foregår mest på mit kontor, hvor jeg gør undervisningsmateriale klar og får fulgt op på alle de ting, vi ikke har tid til i vores periode med elever,” siger oversergent Kirk, faglærer på brandskolen.

Mens eleverne kan se frem imod at få undervisning med kun to personer ved bordene, når de engang vender tilbage til skolen, så kan de samtidig se frem imod ny renoverede faciliteter.
Som navnet antyder, slider undervisning med røgdykning og redning under brand meget på materiellet, og hjemsendelsen har givet mulighed for at reparere på de ting, der ikke er tid til i hverdagen. Selvom reparation af materiel ikke kræver, at man arbejder tæt, så er der alligevel forbehold, der skal tages.
Det er sergent Jonas, der til daglig er faglærer i brand, som har byttet sin vante funktion ud med at koordinere vedligeholdelsesarbejdet på skolen:

”Der må ikke gå for mange samlet herude, så det er noget med at møde ind på skift og spise frokost i mindre hold, så man ikke bliver for mange samlet i rummet for eksempel.”
Se video fra de tre omtalte tjenestesteder: