Kampsvømmer indsættes fra EH-101 helikopter

Frømandskorpset indsættes fra en dansk EH101-helikopter. Foto: Christian Sundsdal.

Af Forsvarskommandoen

Flyvevåbnet skal næste år være på beredskab til NATOs Responce Force med et såkaldt Composite Special Operations Air Task Group (C-SOATG). Det er et specialoperationsstyrkehovedkvarter, som kort sagt skal kunne planlægge anvendelsen af fly og helikoptere til indsættelse af specialoperationssoldater meget hurtigt. 

NATO Responce Force er en militær styrke, der består af bidrag fra forskellige NATO-lande, som er klar til at blive indsat med kort varsel, hvis der skulle opstå et akut behov.

For at kunne gå på beredskab skal de enkelte lande demonstrere, at de kan løse deres opgaver ved en certificering. Flyvevåbnets certificering kommer til at foregå i en international ramme i perioden fra den 26. oktober til den 6. november på Flyvestation Aalborg.

”At gennemføre operationer med specialoperationsstyrker på det her niveau kræver, at vi træner vores soldaters evne til at planlægge komplicerede operative flyvninger på meget kort tid, så vi kan indsætte over store afstande på overraskende måder. Det er en kapacitet, vi har udviklet over mange år, blandt andet i forbindelse med  de øvelser der er gennemført under specialoperationsøvelsen  NIGHT HAWK” siger Jens Blomqvist, som er chef for den danske del af styrken.

International deltagelse
For at gøre øvelsen så virkelighedstro som muligt, vil der i løbet af øvelsen komme en række forskellige flytyper til Flyvestation Aalborg fra andre NATO-lande. 

Der vil blandt andet komme F-15E Kampfly, MC-130J specialoperationstransportfly og muligvis CV-22 Osprey transportfly.

”Vi opstiller vores Composite Special Operations Air Task Group i tæt samarbejde med soldater fra Holland og Belgien, og de flyvende enheder er amerikanske. Med det danske bidrag kommer vi op omkring 200 deltagende soldater,” siger Jens Blomqvist.

Der vil primært blive fløjet i dagtimerne og de tidlige aftentimer, og øvelserne gennemføres primært i Midt- og Nordjylland samt på Bornholm.

”Når vi skal operere på denne måde, kan det ikke undgås, at vi kommer til at forstyrre freden steder, vi normalt ikke kommer, men de fleste aktiviteter er med vilje koncentreret omkring områder, hvor der i forvejen kan forventes militær aktivitet (fx flyvestationer). Vi håber, at danskerne vil tage det som en oplevelse, for det kommer også til at betyde, at de kan komme til at se fly i luften, som normalt ikke ses i vores luftrum”, siger Jens Blomqvist.

Vi har med vilje planlagt at afslutte flyvningerne inden kl. 22 af hensyn til folks nattesøvn.

Covid-19 i alle forberedelser

Det var oprindeligt planlagt at afholde en øvelse tidligere på året, hvor certificeringen kunne have fundet sted, men den blev aflyst i forbindelse med, at Danmark blev lukket ned.

Nu nærmer 2021 sig med hastige skridt, og denne øvelse skal sikre, at certificeringen af de danske styrker kan blive gennemført. Afholdelse af øvelsen er nødvendig, da Danmark ellers ikke vil kunne løse de opgaver, man har forpligtet sig til i NATO-samarbejdet. 

Men arrangørerne er trygge ved, at øvelsen bliver afholdt på forsvarlig vis.

”Vi har taget rigtig mange forbehold: Vi anvender spredning hvor det giver mening - forskellige nationers bidrag bliver placeret forskellige steder på flyvestationen – og i selve hovedkvarteret, der skal kunne fungere som én enhed, er der anvendt større spredning mellem de enkelte medarbejdere end hvad der normalt anvendes og folk arbejder i hold der ikke skifter. Indkvartering og bad følger dette princip. Der er kun ganske få steder, hvor der vil være behov for større nærhed. Her bærer vi masker og generelt sikrer vi en høj grad af hygiejne gennem hyppig afspritning af alle flader,” siger Jens Blomqvist.

Faktisk ser Flyvevåbnet udfordringerne med denne øvelse som en mulighed. 

”Vi skal kunne operere i krigsområder ligegyldigt, om der er en pandemi i gang eller ej. Står vi i en situation, hvor vi bliver indsat i et krise- eller krigsområde, vil situationen næppe vente på, at en smitsom sygdom går over. Vi bruger derfor også denne øvelse til at træne indsættelse i områder, hvor der er en sundhedsmæssig risiko. Det har været en stor udfordring af få øvelsen på plads under de nuværende forhold præget af COVID-19, men erfaringerne indtil nu er faktisk gode, og noget vi vil tage med ved fremtidige opstillinger”, siger Jens. 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Forsvarets pressevagt på tlf 70204033.

På grund af situationen med coronavirus/covid-19 er det ikke muligt for pressen at deltage i eller dække øvelsen.