[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Der er i dag faldet dom i retssagen mod den tidligere chef for hæren, generalmajor H.-C Mathiesen. Tiltalte har via sin advokat anket dommen.

- Det er en trist og ulykkelig sag, som jeg ser frem til på et tidspunkt at få afgjort og afsluttet. Sagen har i lang tid kastet skygge over den dedikerede indsats, som Forsvarets mange professionelle soldater og civile medarbejdere hver dag løser i ind- og udland, siger forsvarschef general Bjørn Bisserup.

- Uanset, hvor sagen ender, er der en række vigtige spørgsmål, der allerede nu trænger sig på. De skal besvares, så vi i Forsvaret kan lære af dem. Er der noget i vores system, der gør, at der ikke blev reageret på et tidligere tidspunkt? Kunne jeg have iværksat undersøgelsen tidligere og dermed måske afkortet sagens forløb?, siger Bjørn Bisserup.