Foto fra kongeskibet Dannebrogs besøg på Færøerne i august 2016.

Foto fra kongeskibet Dannebrogs besøg på Færøerne i august 2016. Foto: Lars Bøgh Vinther/Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

På grund af coronavirus/covid-19 situationen i Danmark er årets sejladser med Kongeskibet Dannebrog aflyst. Derfor prioriterer Søværnet ressourcerne fra Kongeskibet Dannebrog til de øvrige sejlende enheder.

Det betyder, at de værnepligtige ikke kommer til at genoptage deres værnepligt på Kongeskibet i forbindelse med overgangen til fase 3 af genåbningen af Forsvaret efter coronavirus/covid-19.


I forbindelse med genåbningen tilbyder Søværnet i stedet de værnepligtige et andet afsluttende forløb, så de har mulighed for at få en god afslutning på deres værnepligt, selv om det ikke bliver med Kongeskibet Dannebrog.

”Jeg håber, at de værnepligtige vælger at tage mod vores tilbud om at afslutte deres værnepligt på et af de øvrige skibe i Søværnet. Jeg tror, at det vil give dem en følelse af at have gennemført noget der for dem er vigtigt, som forhåbentligt kan bruges senere i livet,” siger Kontreadmiral Torben Mikkelsen, der er chef for Søværnet.

Samtidig giver en afsluttet værnepligt soldaterne mulighed for at søge fastansættelse, hvilket Søværnet har god erfaring med, da værnepligtige fra Kongeskibet Dannebrog ofte er højt motiverede og med relevante faglige uddannelser.  


Chefen for Søværnet understreger, at de værnepligtige har et valg.

”Disse værnepligtige har valgt tjeneste på Kongeskibet Dannebrog, hvilket er meget anderledes end al anden værnepligt. Derfor vil vi ikke fastholde dem, hvis de ikke ønsker det. Hvis nogle af dem ikke ønsker at gennemføre sejladsaktiviteter med øvrige enheder i Søværnet, vil de have mulighed for at afslutte forløbet før den opridelige hjemsendelsesdato,” siger kontreadmiralen.

De værnepligtige på Kongeskibet Dannebrog har været til rådighed siden midten af marts, og deres værnepligtsperiode varer indtil 2. oktober 2020.

Planen for de værnepligtige er, at de i juni har uddannelse i land, hvor de færdiggør det nødvendige for at kunne indgå i totalforsvarsstyrken. Fra juli til september har de sejladsperioder med Søværnets øvrige enheder frem til hjemsendelsen 2. oktober.