Redningsbåd stævner ud redningsstation Hvide Sande.

Redningsbåd stævner ud redningsstation Hvide Sande. Foto: Claus Olischer / Forsvaret

“24 timer i døgnet, 365 dage om året står vi klar til at rykke ud på havet, når mennesker er i nød og skal hjælpes. Havet kan være en farlig arbejdsplads eller fritidsbeskæftigelse, og derfor er det vigtigt, at vi er klar til at rykke ud, når der er menneskeliv i fare. Det var redningsmændene på de danske redningsstationer og redningsfartøjer i 2020, og det er jeg umådelig stolt over,” siger Tim Lillelund, der er orlogskaptajn og chef for Kystredningstjenesten i Danmark.

 

11 mennesker fik i 2020 en hjælp fra de danske redningsstationer, der gør, at de i dag stadig er i live.

 

Kortet viser de steder på havet, hvor de danske redningsstationer har været indsat i 2020.
De røde prikker viser redningsaktioner, det der også kaldes SAR-aktioner (Search and Rescue).
De blå prikker er assistancer til søs, hvor der ikke er fare for menneskers liv eller førlighed. Assistancer til søs er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning. De gule prikker viser redningsstationerne.
(Grunden til, at der ikke er vist redningsaktioner og assistanser omkring Fyn og dele af Sjælland er, at områderne dækkes af andre beredskaber, herunder af Søværnets øvrige enheder samt Marinehjemmeværnet).

Kortet viser de steder på havet, hvor de danske redningsstationer har været indsat i 2020. De røde prikker viser redningsaktioner, det der også kaldes SAR-aktioner (Search and Rescue). De blå prikker er assistancer til søs, hvor der ikke er fare for menneskers liv eller førlighed. Assistancer til søs er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning. De gule prikker viser redningsstationerne. (Grunden til, at der ikke er vist redningsaktioner og assistanser omkring Fyn og dele af Sjælland er, at områderne dækkes af andre beredskaber, herunder af Søværnets øvrige enheder samt Marinehjemmeværnet). Grafik: Bjarne Valdemar Jensen / Forsvaret

 

“Men det er også vigtigt at fremhæve alle de gange, vi er på havet for at hjælpe, også hvor der ikke var akut livsfare. For den hjælp, vi giver inden, gør jo netop ofte, at man ikke kommer i en livsfarlig situation,” tilføjer han.

 

Han henviser til alle de tilfælde - ud over de 11 deciderede livreddende aktioner - hvor redningsstationerne har hjulpet nødstedte på havet - opgaver som ofte kan have forebygget livsfare.

 

Ud over de 11 mennesker, som har fået reddet deres liv, har redningsstationerne nemlig også hjulpet 190 nødstedte - dvs. personer, som har befundet sig i en farlig, men endnu ikke livstruende situation.

 

Dertil kommer de såkaldte assistanceopgaver. Det er situationer, hvor redningsstationerne hjælper fartøjer på havet, når der ikke direkte er fare for liv og førlighed. Det kan være hjælp til fartøjer, der ikke kan komme i land ved egen kraft, men som ikke befinder sig i en faretruende situation. Det er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning. Redningsstationerne udførte på landsplan 188 assistanceopgaver i 2020.

 

"Emile Robin" fra Redningsstation Hvide Sande stævner ud

"Emile Robin" fra Redningsstation Hvide Sande stævner ud. Foto: Claus Olischer / Forsvaret

 

Der gik i gennemsnit 8 minutter og 42 sekunder på landsplan fra mandskabet var alarmeret til første enhed var på vandet.

 

Der er 21 redningsstationer i Danmark og ca. 250 redningsmænd m/k i Kystredningstjenesten, hvoraf de fleste er frivillige og på tilkald.

Faktaboks

  • 11 reddede liv.
  • 190 nødstedte hjulpet.
  • 293 redningsaktioner.
  • 188 assistancer til søs.
  • Antal redningsstationer i Danmark: 21
  • Antal redningsmænd m/k i Kystredningstjenesten: ca. 250 (de fleste er frivillige og på tilkald).

Forklaringer til tallene:

Reddede liv: Det er mennesker, som har været i umiddelbar livsfare på tidspunktet for redningen. Dvs. et reddet liv betyder, at redningsindsatsen direkte har reddet personens liv - havde redningsstationen ikke lavet redningsaktionen, var personen sandsynligvis omkommet.

 

Nødstedte: betyder, at personen har befundet sig i en farlig, men endnu ikke livstruende situation.

 

Redningsaktioner: Tallet for redningsaktioner er højere end summen af reddede liv og nødstedte, fordi ikke alle redningsaktioner redder liv eller undsætter nødstedte, eller fordi flere stationer eller redningsfartøjer samarbejder om samme livreddende indsats eller nødstedte.

 

Assistancer til søs: Det er aktioner, hvor der ikke er fare for menneskers liv eller førlighed. Assistancer til søs er typisk slæb til havn og fritrækning ved grundstødning.

Hvis man er bruger af havet, hvad enten man er fisker, lystsejler, kajakroer eller andet, kan man hjælpe sig selv ved at installere app’en “SejlSikAlarm”.

 

Med den på sin telefon, kan man med ét tryk alarmere redningsmyndighederne, og de vil med det samme få et GPS-koordinat på, hvor man er. Dermed spares der værdifuld tid med at finde ud af, hvor den nødstedte befinder sig, og hvor redningsmandskabet skal begynde at lede.

 

Efter et alarmopkald via app’en, begynder den automatisk at tracke dig hvert 5. minut. På den måde kan redningsmandskabet følge og lokalisere dig, selvom der går noget tid, inden de når frem.

 

Du kan i mellemtiden være drevet væk fra positionen, hvor du foretog opkaldet.

 

App’en har også en lang række andre nyttige funktioner, som automatisk sms-alarm, hvis man ikke når frem til aftalt tid, mulighed for at lave sejladsplaner, finde nærmeste havn, finde VHF kanaler med mere.

 

App’en findes til både Android og iPhone.