Dansk feltpræst sender en dansk patrulje ud gennem porten i den nu nedlagte lejr Armadillo i Afghanistans Helmandprovins. Forinden var der opmuntrende ord til soldaterne inden turen ud i Helmands ørken.

Dansk feltpræst sender en patrulje ud gennem porten i den nu nedlagte lejr Armadillo i Afghanistans Helmandprovins. Forinden var der opmuntrende ord til soldaterne inden turen ud i Helmands ørken i 2009. Foto: Thorbjørn Forsberg / Forsvaret

Af Thorbjørn Forsberg, Forsvarskommandoen

 

Sjælesorger, etiske dilemmaer eller bare en hyggesludder; Forsvarets værnspræster favner bredt, når soldaterne har brug for en snak eller for at læsse af.

 

”Værnspræsterne står altid til rådighed for fortrolige samtaler, ude som hjemme. Som udsendt afholder man gudstjeneste en gang om ugen, og det ceremonielle er i det hele taget vigtigt. Ikke mindst ved mindehøjtideligheder for faldne, hvor præsten er med til at skabe en fast ramme for afskeden og for mindet,” forklarer hærprovst Thomas Hansen Beck.

 

”Med til det hører også samtalerne med den enkelte, som kan være særligt berørt, og hvor især samvittighedsspørgsmål kan være et omdrejningspunkt. Vi prøver generelt at hjælpe lindring på vej gennem begreber som forsoning og tilgivelse,” fortsætter han.

 

Værnspræstordningen blev indført i 1971 for at organisere en praksis, som havde fundet sted, siden Danmark blev et kristent kongedømme. Der har siden da været feltpræster ved fodfolkets side samt orlogspræster på skibene, ligesom det var helt naturligt, at der blev designeret præster til Flyvevåbnet ved dets oprettelse i 1950.

 

Se historisk video fra feltgudstjeneste i Afghanistan.

 

Unikt forhold til rangfølgen

Når en af Forsvarets ansatte opsøger en værnspræst, vil vedkommende altid blive mødt af en ligemand. Det er, fordi man arbejder ud fra det princip, at værnspræsten antager den samme rang som den person, han eller hun taler med.

 

I de fleste andre lande har præsten en fast plads i rangfølgen - eksempelvis officer - eller anses som civil. Den danske ordning er altså ganske unik.

 

”Det gør det alt andet lige lettere for den enkelte at betro sig til præsten, når skellet i forhold til rang er visket bort. På den måde kan både generaler og konstabler føle sig ligeværdige med præsten og forhåbentlig få en god snak med vedkommende,” siger Thomas Hansen Beck.

 

En dansk feltpræst under aftengudstjeneste i Afghanistan i 2009.

En dansk feltpræst under aftengudstjeneste i Afghanistan i 2009. Foto: Thorbjørn Forsberg / Forsvaret

 

Præsterne er underlagt den samme tavshedspligt i Forsvaret som i deres civile embeder. Ud over samtaler besøger præsterne jævnligt de enheder, de er tilknyttet.

 

De afholder også gudstjenester ved særlige lejligheder som for eksempel til jul eller for at markere særlige begivenheder som eksempelvis befrielsen fra tyskerne, Flagdagen eller andre dage af historisk betydning for enheden. Derudover er værnspræster en del af det underretter-team, der overbringer dødsbud, hvis en soldat er faldet i international tjeneste.

 

”Der er ingen tvivl om, at Forsvarets præster spiller en vigtig rolle som både rådgiver, fortrolig samtalepartner og som en helt almindelig soldaterkammerat. De bringer stor værdi til en organisation som vores, der ofte opererer dér, hvor det handler om liv eller død. Værnspræsterne har nogle unikke evner og redskaber, som kan hjælpe vores soldater, når de bokser med livets store spørgsmål”, udtaler forsvarschef Flemming Lentfer.

 

Fejrede jubilæum med festgudstjeneste

Den 1. marts havde værnspræsttjenesten 50 års jubilæum, og det blev markeret med en festgudstjeneste i Holmens Kirke den 25. maj. Den foregik under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen, forsvarschefen, værnscheferne, landets biskopper og andre samarbejdspartnere. På plads i kirken var også provsterne for Forsvarets tre værn, herunder hærprovst Thomas Hansen Beck. Han fungerer også som provst for Hjemmeværnet.

 

 

På grund af corona-restriktioner kunne kun inviterede overvære festgudstjenesten, som samtidig var indledningen på Værnspræsternes Værnspræstekursus 2021.

 

Se hvordan en gudstjenestse foregår til søs:

Fakta om værnspræsterne

 • Forsvaret råder over 95 præster: 65 i Hæren (feltpræster), 15 i Søværnet (orlogspræster) og 15 i Flyvevåbnet (flyverpræster).
 • Hvert værn har en provst.
 • Præsterne er tilknyttet Forsvaret som en del af reserven.
 • Desuden er 15 feltpræster, tre orlogspræster og to flyverpræster tilknyttet Hjemmeværnet.
 • Hver præst er tilknyttet en enhed, som de besøger i større eller mindre grad i løbet af året.
 • Præsterne opfylder Forsvarets krav om at kunne deltaget i internationale missioner
 • Feltpræst ved Resolute Support Mission, Kabul.
 • To feltpræster ved NATO Mission Iraq (Bagdad) samt yderligere to afløsere under leave (orlov, red.)
 • En feltpræst besøger KFOR (Kosovo) fire gange om året.
 • En flyverpræst ved helikopterbidraget til Irak under NATO Mission Iraq.
 • En orlogspræst om bord på Absalon, mens skibet indgår som en del af NATOs stående fregatstyrke, SNMG1.

Værnspræster har udleveret en såkaldt feltpræstepakning. Den består af en rygsæk med en computertaske samt:

 • Kalk
 • disk
 • 24 særkalke
 • to lysestager
 • trækors
 • alterdug
 • Bibelen
 • Alterbog
 • Tillæg til Alterbog
 • Ritualbog
 • Salmebog
 • Dannebrog
 • stola
 • stålbeholder til vin
 • vin
 • alterbrød
 • to stearinlys
 • sammenfoldelig vaskebalje
 • viskestykke
 • sølvpudsecreme og
 • sølvpudseklud.

Kilde: Håndbog for FELTPRÆSTER, 2. udgave, 2019

Gode Gud!

Vær nær hos os,

der gør tjeneste i forsvaret.

Velsign vores arbejde

for fred og retfærdighed

mod splittelse og uret, grusomhed og vold.

Styrk vores kammeratskab og sammenhold,

og bevar os fra at svigte hinanden i nød og fare.

Vær med dem, der er sat til at lede og befale,

giv dem klarsyn og beslutsomhed

og omsorg for dem, de har ansvar for.

Jeg takker dig for mit land,

for familie og venner og alle, der holder af mig.

Kære Gud, jeg beder dig:

Bevar mig og mine nærmeste

fra sygdom, ulykke og alt ondt.

Vær hos mig, når jeg er truet

og gribes af angst for mit liv og helbred.

Lad mig få lov at vende tilbage

til min hverdag i god behold,

når min tjeneste er forbi.

Det beder jeg om i Jesu navn.

AMEN!