Danske F-16 i Norge

Danske F-16 over Norge. Foto: TEO/Fighter Wing Skrydstrup

Den store flyøvelse kaldet Arctic Challenge Exercise(ACE) arrangeres af Norge, Sverige og Finland i fællesskab. Træningen foregår på tværs af de tre landes luftrum.

- Arctic Challenge Exercise går ud på at træne meget store flyoperationer sammen med flere andre lande i vores eget nærområde, altså det nordlige Skandinavien. Vi har blandt andet opereret sammen med tyske Eurofightere, finske F-18, norske F-16 og F-35, svenske Gripen og amerikanske F-16 i en specialudgave til bekæmpelse af radarsystemer. Det fortæller F-16 piloten STI, som har været med i øvelsen.

Tilsammen har omkring 70 fly og 3000 soldater fra ni nationer deltaget i øvelsen, som strakte sig over luftrummet i Norge, Sverige og Finland. Foruden kampfly har også AWACS overvågningsfly og lufttankningsfly deltaget.

Under øvelsen har piloterne både trænet luftforsvar mod en fjendtlig styrke, der prøver at trænge ind på eget territorium, og så har de trænet angreb på fjendens installationer for at gennemtvinge en politisk løsning på en konflikt. 

De offensive operationer gennemføres ved at sammensætte en “pakke” af fly med forskellige styrker og egenskaber, så de tilsammen kan løse opgaven med at trænge igennem fjendens forsvar og ramme målet.

- Det er overordnet en rigtig god træning, fordi de forskellige nationer kommer med hver sin tilgang til tingene. Så vi kan lære noget af dem, og de kan lære noget af os. Vi danskere kan for eksempel byde ind med en masse viden om angreb på jordmål, fordi vi har meget erfaring med netop den slags fra vores indsættelser i både Libyen og Irak, fortæller STI. 

Under øvelsen har de danske jagerpiloter også haft mulighed for at få indsigt i, hvordan  F-35 kampflyet klarer sig i de komplekse operationer. I øvelsen deltog norske F-35 af samme type, som dem de danske piloter også skal omskoles til igennem de kommende år.

- Der er ingen tvivl om, at når vi har F-35 med i operationerne, så åbner det op for nogle muligheder, vi ellers ikke har haft i vores værktøjskasse med F-16. Blandt andet kan F-35 bruges til at undertrykke fjendens radarsystemer - noget som ellers hidtil har været forbeholdt special-konfigurerede kampfly.

Nyt kuld jagerpiloter
Arctic Challenge Exercise er muligvis den sidste store øvelse, som Danmark kommer til at deltage i med F-16, og derfor er det i især de nyeste generation af danske kamppiloter, der er kommet med for at de kan få erfaring fra de her store øvelser, inden de skal omskoles til F-35.

- Selvom vores yngste piloter selvfølgelig har forholdsvis få flyvetimer i jagerfly med sig i bagagen, så har de virkelig ydet en stor indsats heroppe. Normalt kræver det ganske meget rutine, før man bare kan flyve sikkert i de her store komplekse operationer og flyformationer. Men det vi har set, at vores nyeste piloter faktisk har kunnet byde ind og løse opgaverne på et meget højt niveau i forhold til den erfaring, de har lige nu, slutter STI.

Dansk F-16 i Norge
Under øvelsen har piloterne har også har trænet at flyve i bjerge, som de i sagens natur ikke kan i Danmark. Foto: Luftforsvaret, Norge