Knud Rasmussen

Det bliver Arktisk Kommandos inspektionsfartøj Knud Rasmussen, som skal foretage den første testtur med vaccinationsholdet i uge 7. Foto: Ken Rahbek / Forsvaret

Af Arktisk Kommando

 

På grund af Grønlands størrelse, den udfordrende infrastruktur og det barske arktiske klima, kan det nogle steder være meget vanskeligt at få fordelt vacciner og sundhedspersonale ud til alle borgere i yderområderne. Det gælder f.eks. de byer og bygder, som ikke har lufthavn, ligger isoleret eller er ufremkommelig for almindelige skibe grundet is.

 

Dertil er det ikke kun det sundhedsfaglige personale, som skal tranporteres frem - vaccinerne skal også kunne opbevares korrekt både i forhold til rystelser og temperatur undervejs ligesom skibene vil skulle fungere som mobile flydende baser i forhold til kommunikation, bespisning og overnatning for sundhedspersonalet. Desuden vil skibets besætning være klar til at assistere med logistiske opgaver på land.

 

”Assistance til vaccinering af den del af den grønlandske befolkning, som ikke lige bor i Nuuk eller en af de andre større byer, er en vigtig opgave, som vi gerne bidrager til,” udtaler fungerende chef for Arktisk Kommando, kommandør Dan B. Termansen.

 

”Assistance til vaccine-indsatsen falder ind under Arktisk Kommandos opgave med at yde støtte til det grønlandske samfund. Arktisk Kommando og vores enheder er godt rustet, da de både har materiellet, mandskabet, kommunikationsmidlerne, planlægningskapacitet og ikke mindst har kendskab til kysten.”

 

Det er særligt i Nord- og Østgrønland, at Arktisk Kommando vil være relevant for at yde assistance, fordi det er her, transportmulighederne er mest begrænsede.

 

Den første operation forventes gennemført i uge syv, hvor inspektionsfartøjet Knud Rasmussen efter planen deployerer et vaccinationshold fra sundhedsvæsnet og landslægeembedet til bygden Qeqertarsuatsiaat og videre til Paamiut for at assistere med at vaccinere borgerne her.

 

Erfaringerne fra denne operation skal anvendes til at planlægge de næste operationer i de nordlige og østlige distrikter.

 

Færøerne, som også falder ind under Arktisk Kommandos operationsområde, har ikke udtrykt behov for assistance i forbindelse med distributionen af vacciner.

 

Fakta

Læs om de generelle planer for vaccinedistributionen i Grønland i februar og marts eller se mere om covid-19 i Grønland på hjemmesiden for det grønlandske landslægeembede her.