Amerikansk militærkøretøj ankommer til havnen i Esbjerg.

Amerikansk militærkøretøj ankommer til havnen i Esbjerg. Foto: Lars Skjoldan / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

Lørdag morgen trillede de første amerikanske køretøjer i land i Esbjerg havn. De kommer fra den amerikanske brigade, 81st Stryker Brigade Combat Team, som er på vej mod Polen.

 

Forsvaret hjælper og støtter amerikanerne fra modtagelsen i havnen og via transit fra Esbjerg havn til den dansk-tyske grænse på brigadens vej mod Polen, hvor amerikanerne skal indgå i NATO-missionen enhanced Forward Presence. En mission som Danmark og Forsvaret flere gange har indgået i.

 

 

Amerikanske køretøjer på havnen i Esbjerg

 

Den amerikanske operation er en god mulighed for Forsvaret til at levere det, der kaldes Host Nation Support. Det går – lidt forenklet - ud på at Forsvaret og resten af samfundet skal være i stand til at støtte med logistik, når en allieret partner gennemfører operationer eller øvelser i Danmark eller transport gennem Danmark til andre allierede nationer.

 

Logistisk støtte kan være alt fra overnatning, transport til praktisk støtte med store og små sager, der er nødvendige for at man kan gennemføre aktiviteten.

 

Amerikanske og danske soldater mødes.

 

Host Nation Support er en integreret del af de opgaver alle NATO medlemmer skal kunne gennemføre.

 

Den nuværende operation understøtter ikke kun 81. Stryker Brigades deltagelse i NATO enhanced Forward Presence (eFP) missionen i Polen. Den vil også være rammesættende for fremtidig anvendelse af Esbjerg Havn til støtte for andre operationer og øvelser.

 

Når operationen er på sit højeste deltager ca. 100 danske soldater fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. Tilsvarende har amerikanerne ca. 75 mand indsat.