Af Forsvarskommandoen

 

I november 2019 overdrog Forsvarskommandoen en sag om mulige strafbare forhold ved Frømandskorpset til Forsvarsministeriets Auditørkorps. Efterforskningen er nu afsluttet, og Auditørkorpset har ikke fundet grundlag for at foretage sigtelse i sagen.

 

Sagen omhandlede bl.a. flere forskellige forhold vedrørende chefen for Frømandskorpset – herunder mulige vennetjenester samt modtagelse af gaver og lignende ved arrangementer i Frømandskorpset.

 

”Jeg tager til efterretning at auditørerne ikke har fundet anledning til at rejse sigtelse i sagen. Når det er sagt, så var det stadig den rigtige beslutning at få sagen undersøgt, for der var tale om meget alvorlige påstande, som Forsvaret ikke kunne sidde overhørig. Derfor var det afgørende at få afklaret, om der var hold i mistanken om embedsmisbrug. Foregår der noget, der ikke skal, så skal det naturligvis undersøges, og de nødvendige foranstaltninger skal træffes,” siger chef for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

 

Selvom der ikke blev fundet grundlag for en sigtelse, ser Specialoperationskommandoen alligevel med alvor på sagen. Sagen er derfor overdraget til Forsvarsministeriets Personalestyrelse med henblik på at afklare, om forholdene giver anledning til sanktioner.

Da der i væsentlig omfang er tale om en personalesag, er der ikke yderligere kommentarer til den del. Henvendelser i sagen i øvrigt rettes til chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

 

Det bemærkes i øvrigt, at der sideløbende fortsat kører en sag ved Forsvarsministeriets Auditørkorps vedrørende valget af motorer til korpsets hurtiggående RHIB, som endnu ikke er afsluttet.