Absalons indsættelse som flagskib i SNMG1 sluttede med øvelse Baltop

Absalons indsættelse som flagskib for NATOs stående flådestyrke SNMG1 sluttede med deltagelse i den 50. øvelse Baltop. Foto:Steffen Fog

Af Forsvarskommandoen

 

I det seneste par uger har 40 skibe, 60 fly og 4.000 soldater fra i alt 18 lande - 16 NATO-lande og de to partnernationer Sverige og Finland - deltaget i en af Nordeuropas største NATO-øvelser. Den afholdes hvert år; i år er det 50. gang den afholdes.

 

“Baltops er en vigtig øvelse for Danmark og for Forsvaret, da den giver mulighed for at vise, at Danmark støtter op om NATOs arbejde for sikkerheden i Østersøregionen, og at NATO og partnerlandene har evnen og viljen til at handle for at sikre sikkerhed og stabilitet i Østersøområdet,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

“Samtidig er øvelsen en lejlighed til at træne og lave samarbejdsøvelser med enheder fra andre NATO-lande. Jeg har om bord på Absalon, hvor jeg har været på besøg, ved selvsyn set den professionalisme og dedikation, hvormed besætning arbejder for, at Danmark kan yde det bedste bidrag til øvelsen og støtte op om NATO. Besætningen får en meget alsidig træning, da øvelsen omfatter en række sømilitære discipliner som for eksempel kamp mod både fly, skibe og ubåde samt minerydning for bare at nævne nogle. Jeg er stolt og taknemmelig over den indsats, besætningen yder, og den vil jeg gerne kvittere for,” siger Flemming Lentfer.

 


Forsvarschef og Paw

Chefen for Absalon, Paw Møller, fortæller om øvelsen til forsvarschef Flemming Lentfer. Foto: Line Fjordside.

 

Omkring 350 danske soldater har deltaget i øvelsen, og foruden fregatten Absalon har forsyningsskibet Sleipner, dykkerskibet Søløven og den danske minerydningsstyrken Mine Countermeasures Denmark deltaget.

 

Alsidig øvelse

Baltops-øvelsen er fortrinsvis en flådeøvelse, men den involverer styrker fra alle værn for at træne så realistisk som muligt. Således deltager Flyvevåbnet med F-16-kampfly, en Challenger og helikoptere.

 

Der trænes mange aspekter inden for søkrig, herunder kamp mod fly, samarbejde mellem fly og skibe, kamp mod overfladefartøjer, kamp mod ubåde, minerydning, og kamp mod paramilitære enheder (asymmetrisk krig).

Om bord på fregatten Absalon, som har deltaget i øvelsen som en del af sin indsættelse i SNMG1 (Standing NATO Maritime Group number 1), er besætningen glade og stolte over at have deltaget i øvelsen.

 

“Når man er del af NATOs stående flådestyrke, er det vigtigt, at man vedligeholder sine sømilitære færdigheder, så man på kort varsel kan indsættes til opgaver, hvor det er påkrævet. Vi har under Baltops deltaget i at vise NATOs tilstedeværelse i Østersøen, og vi har fået mulighed for at vedligeholde og på visse områder styrke vores militære evner til at føre krig til søs. Endvidere
er øvelsen et bevis på, at en flådestyrke som SNMG1 kan få tilført flere krigsskibe fra andre lande og med ganske kort samtræning være klar til at gennemføre operationer sammen,” siger kommandørkaptajn Paw Møller, der er chef for fregatten Absalon.

 

“Det er naturligt, at Danmark deltager i Baltops med fregatten Absalon, da fregatten allerede under øvelsen deltager i en af NATO’s to stående flådestyrker, SNMG1, og således allerede sejler som en integreret enhed i en NATO-flådestyrke. Absalon og besætning har allerede en træning i tæt samarbejde med andre NATO-landes skibe, og den træning bliver yderligere udbygget under Baltops,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

Samarbejde

Et konkret eksempel på de opgaver og træning, som Absalon har deltaget i, har været evnen til at nedkæmpe mål i land.

 

”Det kan vi gøre med missiler, men også med Absalons langtrækkende kanon. Som del af Baltops-øvelsen nedkæmpede Absalon mål i land efter anmodning om ildstøtte fra NATO-tropper i
land. Allierede NATO-soldater i Baltikum fra Enhanced Forward Presence og Absalons helikopter dirigerede ilden fra Absalons 127mm kanon på afstande over 20 km,” fortæller kommandørkaptajn Paw Møller.

 

skud fra Absalons kanonEn anden opgave, som fregatten har trænet under Baltops, har været eskortering af amfibieskibe med landtropper gennem de danske stræder.

 

”I scenariet var de danske farvande fjendtligt farvand med minefelter og en trussel fra fly og små fjendtlige fartøjer. En sådan eskorteoperation kræver grundig planlægning og i et trusselsscenarie aggressiv udførelse for at sikre, at de missionsvigtige amfiebieskibe når sikkert frem til deres mål. Man kan se en eskorteopgave som en ”bodyguardfunktion”, hvor fregatterne er bodyguards mod enhver given trussel i forhold til de enheder, som beskyttes,” siger Paw Møller.

 

Sammenhold og familiefølelse

For besætningen om bord har Baltops også været en stor oplevelse.

 

”Det er en helt speciel følelse, når en masse skibe sejler som samlet styrke, der er fly i luften, og man føler et sammenhold med de andre skibe, selvom vi aldrig har mødt mandskabet fra de andre nationer,” siger Amalie, der marinekonstabel, kampinformationsgast i O-rummet.

Hun fortæller, at den cirka tre måneder lange sejlads, som fregatten har været på alt i alt, har rystet besætningen godt sammen.

 

”Vi har et sindssygt godt sammenhold. Det er som en ekstra familie, når man er om bord på Absalon i længere tid. Jeg blev overrasket over, hvor let man kommer ind i rutinerne og fælleskabet. Det føles som om, vi har kendt hinanden altid.”

Se videoreportage fra øvelsen her:

Om øvelsen Baltops

Baltops 2021 er den største maritime øvelse i Østersøen og en af de største øvelser i Nordeuropa, hvor der deltager såvel NATO som partnernationer. Øvelsen er amerikansk ledet og foregik i tidsrummet 4.-18. juni 2021.

Øvelsen har til formål at demonstrere nationernes militære styrke i forhold til en bred vifte af mulige trusler samt deres vilje til at forsvare sig. Derudover er øvelsen også en tydelig demonstration af NATO og partnerlandenes evne og vilje til at handle for at sikre sikkerhed og stabilitet i Østersøområdet.

I år er det 49 år siden, øvelsen blev arrangeret første gang. Dermed er det i år Baltops nummer 50, som afholdes med samme formål som første gang i 1972: At styrke de deltagende landes evner indenfor for de sømilitære discipliner samt deres evne til at samarbejde om opnåelse at et fælles sikkerhedspolitisk mål. Baltops er et vigtigt element i løbende at tilpasse deltagende landes maritime kapaciteter til nye sikkerhedsudfordringer i Østersøområdet.

”Det er i år 50. gang vi afholder den store øvelse Baltops, hvor NATOs lande træner og øver sammen i Østersøen. Det viser, at NATO har en lang og vigtig tradition for at samarbejde. Det er en vigtig træning, som holder NATO og Danmark skarpe, og som hele tiden udvikler vores evne til at operere sammen på havet. Det viser også, at alliancen hele tiden samarbejder og tilpasser sig det trusselsbillede, som vi ser her i regionen,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.