Flyet og tegning af det i dansk bemaling

El-flyet, som det ser ud og et eksempel på, hvordan det kan komme til at se ud med danske mærker. 

Man skal efterhånden ikke køre mange kilometer på de danske veje før man møder en el-bil. Men nu er det ikke længere kun på vejene, man skal holde øje med de batteridrevne motorer, snart vil to el-fly være at finde i luftrummet over Karup. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer nemlig to elektriske fly til Flyvevåbnet. El-flyene vil fungere som en konceptafprøvning, der blandt andet skal være med til at afdække teknologiens modenhed samt identificere, hvorledes elektriske luftfartøjer i fremtiden vil kunne indgå i løsningen af de luftmilitære opgaver.

 

”Det er et meget spændende projekt. Det giver Flyvevåbnet mulighed for at gå forrest i den grønne omstilling og muligvis inspirere andre til også at tænke nye løsninger til at håndtere vores fælles udfordringer,” siger chefen for Flyverkommandoen, generalmajor Jan Dam.

 

El-motoren

 

Pionerer på området

De nye el-fly anskaffes på en to års leasingkontrakt fra det franske firma Green Aero Invest. Flyene produceres af virksomheden Pipistrel, der producerer mindre flytyper og nu også elektriske fly.

 

”De to nye fly er af typen Velis Electro, og denne type el-fly er det første i verden, som er godkendt til flyvning. Flyet er et mindre tosædet fly, som derfor er egnet til indledende skoleflyvning for nye piloter. Det har en flyvetid på omkring 30-50 minutter og en rækkevidde på lidt over 100 km. Genopladningen tager blot 45 minutter, og så er flyet 100 procent emissionsfrit og støjer ikke mere end opvaskemaskinen i køkkenet”, fortæller oberstløjtnant Casper Børge Nielsen med pilotnavnet PEL, chef for Forretningsområde Fly i FMI.

 

Flyene er planlagt leveret til Flyvevåbnet i efteråret 2021, hvor de efter en kort afprøvning overleveres til evaluering som skolefly ved Flyveskolen, indledningsvist over en periode på to år.

 

På trods af teknologiens tidlige stadie, kommer flyene til sin ret ved Flyveskolen i Karup.

 

”Vi regner med, at det skal bruges til vedligeholdende træning for de uddannede piloter og som træningsfly for vores kommende nye piloter. Blandt andet vil det være godt til at træne at lette og lande, da det på én opladning forventes at kunne nå ni landingsøvelser”, siger major Henrik Næsby med pilotnavnet HEK, som er ansvarlig for pilotuddannelse i Flyvevåbnet.

 

”Elektriske fly er generelt på et meget tidligt teknologisk udviklingsniveau. Pipistrel er dog absolutte pionerer indenfor udviklingen el-fly, og i samarbejde med NASA har de eksempelvis allerede sat flere verdensrekorder i forhold til flyvning med bemandede elektriske fly ”, fortæller PEL.

 

Instrumentbrættet

 

Første flyvevåben med el-fly

Det danske flyvevåben er det første flyvevåben i verden, der afprøver brugen af elektriske fly operativt. Formålet med projektet er at evaluere de elektriske flys egnethed til skoleflyvning og vedligeholdende træningsflyvning for piloter ved Flyveskolen i Karup.

 

”Det store problem med el-fly i forhold til elbiler er, at batterierne vejer meget. Til sammenligning kan jeg fortælle, at det brændstof fly flyver på i dag indeholder en energimængde svarende til 12.000 Wh/kg. De bedste batterier kan indeholde maksimalt250-300 Wh/kg, hvilket betyder, at el kun er tre-fire procent så effektivt som flybrændstof i forhold til vægten af den energi, man skal medbringe. Det giver således sig selv, at flyvning med elektriske fly er på et indledende stadie”, fortæller PEL og fortsætter:

 

”Pipistrel el-flyet er det første formelt godkendte elektriske fly i verden, og vi modtager flyene fra den første produktion. På trods af de generelle udfordringer med teknologien, så har man med det her fly faktisk formået at skabe noget, der kan anvendes praktisk til eksempelvis korte skoleflyvninger med nye piloter. Man må således sige, at vi så absolut er på forkant med denne teknologi”.

 

Cockpit i elflyet

 

Et grønt alternativt

Elektriske fly er stadig under udvikling, og det er spændende at være helt med i fronten, når disse flys kvaliteter skal undersøges. Konceptafprøvning af elektriske fly vurderes ud over den umiddelbare brændstofbesparelse at kunne give bedre indsigt i forhold, der relaterer sig til operationer med- og drift af elektriske fly i fremtidige opgavekomplekser. Indledningsvis ønskes det undersøgt, hvorledes et elektrisk fly vil kunne erstatte fossilbaserede brændstoffly til et begrænset område af styrkeproduktionen – særligt inden for trænings- og statusflyvning. På længere sigt kan disse erfaringer omfatte flere dele af pilottræningen i Flyvevåbnet.