Forsvarschef Flemming Lentfer besøger soldaterne ved den dansk tyske grænse i Jylland.

Forsvarschefen besøger soldaterne ved den dansk-tyske grænse i Jylland under covid-19 pandemien. Foto: Henrik Kastenskov / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

For et år siden var der ikke mange, der havde troede, at Forsvarets soldater skulle have støttet civilsamfundet her i Danmark i det omfang, som vores soldater har gjort.

 

Siden covid-19 rullede ind over landet har soldater fra stort set alle grene af Forsvaret været indsat i forbindelse med covid-19.

 

Den globale covid-19-pandemi har påvirket så godt som alle hjørner af det danske samfund. Og dermed alle facetter af hverdagen i Forsvaret, hvor man ikke blot har skullet bidrage til at begrænse smittespredningen, men også pludselig skullet lære at arbejde hjemme, aflyse eller udskyde øvelser og uddannelsesaktiviteter, opfinde nye måder at samarbejde på og fremgangsmåder ude i missioner og indsættelser.

 

”Det har stillet store professionelle krav til os – både fagligt og privat. Men missionen er lykkedes: Vi har passet på Danmark, og vi har passet på hinanden,” siger Forsvarschef Flemming Lentfer.

 

I løbet af 2020 og begyndelsen af 2021 har Forsvaret blandt andet støttet politiet med udvidet grænsekontrol, støttet Udenrigsministeriet med hjemtagning af borgere fra Kina og støttet testcenter Danmark med personel til vejvisning, afspærring og transport af test.

 

Soldat fra Livgarden indsat ved et covid-19-testcenter i København.

”Jeg husker det som en større omvæltning i forhold til vores normale militære verden,” fortæller Benjamin.

Til daglig er han konstabel og LMG-skytte hos Den Kongelige Livgarde. Men i 2020 brugte han over 30 dagsvagter på forskellige covid-19-testcentre i hele landet.

”Det var en vigtig opgave for samfundet, og i en krisesituation er det vigtigt, at vi soldater kan hjælpe. Men jeg synes ikke, at det er vores primære opgave som soldater.”

 

”Det giver rigtig god mening, at Forsvaret træder til i en krisesituation og for eksempel er indsat i de danske regioner til podning på testcentrene. Også selvom det ikke normalt er soldaternes primære opgave eller uddannelse. Når Forsvaret løser opgaver for og sammen med de civile myndigheder, er vi med til at skabe værdi for borgerne og for Danmark”, siger Flemming Lentfer.

 

Forsvaret har også støttet de danske regioner med lufttransport af covid-19 smittede med vores redningshelikoptere. Vi har også støttet med beredskabsplaner for karantænefaciliteter til de danske regioner, for støtte til politiet i Grønland og for strategisk evakuering.

 

En af de mere vanskelige opgaver var, da Forsvaret skulle støtte Fødevarestyrelsen i Operation Mink, hvor nogle soldater hjalp med dekontamineringsopgaver, andre var indsat som myndighedspersoner eller stabspersonel til den nationale operative stab og endnu andre skulle støtte med vejvisning og afspærring.

 

 

” I 2021 må vi forvente, at covid-19 stadig – men forhåbentlig i mindre omfang – vil få indflydelse på træning, uddannelse, men også nationale opgaver. Vi skal samtidigt se på de erfaringer, vi har gjort os det seneste år. Vi har lært meget, og det skal vi sørge for, at vi tager med i vores opgaveløsning i fremtiden”, afslutter Forsvarschef Flemming Lentfer.