Af Forsvarskommandoen

Kort før jul blev der indgået en politisk aftale om, at nedgravede mink i de militære områder ved Karup og Holstebro skal graves op og transporteres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg. Fødevarestyrelsen koordinerer arbejdet med at fjerne de nedgravede mink og desuden efterfølgende reetablering af graveområderne.

 

Gravene ligger på militært område, men i forbindelse med, at der blev nedgravet mink, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bortforpagtet brugsretten til områderne omkring gravene til Fødevarestyrelsen, mens arbejdet pågår.

 

 

Lugtgener og øget trafik

Fødevarestyrelsen påbegynder gravearbejdet ved Holstebro sidst i maj måned og ved Karup i starten af juni 2021. Arbejdet ventes begge steder at vare cirka tre uger og skal senest være afsluttet midt i juli.

 

Foruden øget trafik i nærheden af graveområderne kan der i perioden forekomme lugtgener, som afhængigt af vindforhold kan være mærkbare for beboere og medarbejdere, der opholder sig i nærheden af graveområderne.

 

 

Har du spørgsmål vedrørende opgravningen af mink henvises til Fødevarestyrelsen på email@fvst.dk

 

 

Pressehenvendelser henvises til Fødevarestyrelsens pressetelefon tlf. 22 84 48 34.