De nye mænd og kvinder møder ind på Flyvestation Karup.

De nye mænd og kvinder møder ind på Flyvestation Karup. Foto: Maja Wistesen / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

På Flyvestation Karup i Midtjylland er 114 værnepligtige mandag den 1 marts trådt ind til første dag som værnepligtige. Det er både en ny virkelighed for de unge mennesker, men også en ny virkelighed for Flyvevåbnet.

 

For det er første gang, at der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder blandt de værnepligtige. Én af de 57 nye, kvinder i Karup er Juhl, som glæder sig til de næste 3 måneder i uniform.

 

”Jeg tror, det bliver rigtig hårdt, men jeg vil gerne udfordre mig selv både fysisk og psykisk. Jeg har valgt Flyvevåbnet, for hvis jeg vil fortsætte i Forsvaret, så bliver det i det værn ,” siger Juhl.

 

De nye værnepligtige bydes velkommen med sol og skyfri himmel – noget ganske andet end hvis de var kommet en måned tidligere, som det oprindeligt var planen. De værnepligtige må dog begynde dagen indendørs, hvor de får et kort oplæg, inden de fordeles på stuerne i Karup.

 

Flyvevåbnet og Forsvaret ønsker at afspejle det resterende samfund i så høj grad som muligt, og det indebærer også at have en så ligelig fordeling mellem mænd og kvinder som muligt.

 

”Et robust og moderne forsvar bygger på mangfoldighed. Derfor er det også en vigtig og god nyhed, at kvinderne i stadig stigende grad ser Forsvaret som en attraktiv karrierevej. Vi har brug for deres kompetencer i felten og ved forhandlingsbordet på lige fod med mændenes,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

114 værnepligtige starter deres uddannelse 1. marts på Flyvestation Karup.

 

Kvinder og mænd har samme vilkår

Kvinderne bliver ikke udvalgt specielt til værnepligten, og de skal leve op til præcis de samme krav som mænd.

 

”I løbet af den førte uge eller to får de udleveret uniform og så er de soldater og ikke mænd eller kvinder,” siger oberst Palle Nedergaard Mikkelsen, der er chef for Operation Support Wing i Karup, som uddanner Flyvevåbnets værnepligtige. ”Kvinderne får mændene til at oppe sig og den anden vej rundt. Der bliver ikke gjort forskel – de skal alle sammen igennem samme øvelser og samme kontroller.”

 

Hos Operation Support Wing i Karup har de set ind en fremtid med færre unge og Flyvevåbnet har brug for alle kompetencer og kræfter. Derfor har Flyvevåbnet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse arbejdet målrettet på at få flere kvinder ind i systemet. Og bare fra sidste år er der sket et hop fra godt 20 procent til 50 procent kvinder på dette hold.

 

”Jeg tror, at vi har en meget attraktiv værnepligt for både mænd og kvinder i Flyvevåbnet og her i Karup. Og efter værnepligten tilbyder vi spændende jobmuligheder, så vi håber selvfølgelig, at soldaterne – både kvinder og mænd – vil overveje at blive hos os efter værnepligten,” siger Palle Nedergaard Mikkelsen.

 

Ønsker stadig flere kvinder

Også chefen for Flyverkommandoen er godt tilfreds med, at arbejdet for mere ligestilling i Flyvevåbnet bærer frugt.

 

”Vi har i de seneste år fokuseret indsatsen for flere kvinder i Forsvaret. Det er fantastisk at se, hvordan arbejdet nu bærer frugt, og vi glæder os til at tage imod alle de værnepligtige på Flyvestationen i Karup,” siger chefen for Flyverkommandoen Anders Rex.

 

Blandt Flyvevåbnets fastansatte er godt 10 procent kvinder. Så en øget andel af kvindelige værnepligtige skulle gerne bidrage til at øge den generelle diversitet og udjævne kønsfordelingen, der er i organisationen. For Flyvevåbnet handler det om at sikre tilstrækkeligt med dygtige soldater og medarbejdere også i fremtiden.

 

”Og der er et stort rekrutteringsbehov for dygtige medarbejdere i fremtiden, når kampen om de små årgange intensiveres,” siger chefen for Flyverkommandoen.

 

halvdelen af de nye værnepligtige på hold marts 2021 er kvinder.