Ejnar Mikkelsen ankret op ud for Sassivit.

Ejnar Mikkelsen ankret op ud for Savissivik. Foto: Besætning Ejnar Mikkelsen / Forsvaret

Af: Næstkommanderende på Ejnar Mikkelsen / Forsvarskommandoen

 

Sommermånederne i Grønland er normalt en travl periode. Der er meget der skal laves inden frosten kommer. Dette er især gældende for de nordlige dele, hvor Ejnar Mikkelsen har støttet forskningsaktiviteter ved Disko Bugt og den mere nordlige ende i området omkring Thule og Qaanaaq.

 

For de to forskere fra Grønlands Naturinstitut gav rundtur mulighed for at se de lidt mere øde områder af det store land. Forskernes primære opgave gik ud på at overvåge fuglekolonier i det nordvestlige Grønland. Kolonier af blandt andet lomvie og søkonger.

 

Forskerne besøgte blandt andet Savissivik, Qaanaaq, Carey Øerne, Saunders Ø og Hakluyt. Ud over at virke som transportplatform for forskerne, blev der også støttet med en bevæbnet bjørnevagt når forskerne gik i land. Og for en gangs skyld levede Isbjørne Ø op til sit navn. Øen er en del af de otte Carey øer. En stor isbjørn vågnede op og tog flugten, da menneskene kom for tæt på.