Grafikoversigt over udskudte forligsinitiativer.

Grafik: Bjarne Valdemar / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Det står nu helt klart, at Forsvaret kommer til at udskyde en række initiativer, som blev aftalt under det nuværende forsvarsforlig. Det har forsvarschefen i dag informeret forsvarsforligskredsen om.

 

Mens en udskydelse af forligsinitiativet om luftværn til brigaden har været kendt i nogen tid, har en midtvejsstatus af forligsimplementeringen i efteråret afdækket, at i alt fem forligsinitiativer vil blive udskudt til ind i kommende forligsperiode efter 2023.

 

Udskydelserne omfatter blandt andet oprettelsen af en 3. Kampvognseskadron i Holstebro, der forventeligt forsinkes et år. Det sker for at sikre en forsvarlig implementering af Forsvarets nye opdaterede kampvogn Leopard 2A7.

Derudover har det ikke vist sig muligt at nå at få opført de bygninger, der skal huse henholdsvis 3. Opklaringseskadron på Bornholm og 3. Lette Infanterikompagni i Haderslev. Det har endvidere vist sig, at det heller ikke har kunnet lade sig gøre at nå at opføre de nødvendige bygninger til nye værksteder og dermed forøgelsen af det nødvendige personel til C-130-transportflyene i Aalborg.

 

Forsvarschef Flemming Lentfer understreger, at udskydelserne ikke kommer til at påvirke ansættelsen af Forsvarets nuværende ansatte. Det medfører dog, at oprettelsen af cirka 350 nye regionale stillinger udskydes.

 

”Forsvarsforliget har lagt den rigtige overordnede plan for udviklingen af Forsvaret, men tidsplanen er ændret for de fem forligsinitiativer. De konkrete operative enheder og flere soldater kommer – men bare på et senere tidspunkt. Det giver ikke mening at ansætte og uddanne nye soldater, hvis ikke de har materiel at øve sig på eller et tag over hovedet,” siger forsvarschef Flemming Lentfer.

 

En række faktorer, herunder sammenhæng mellem implementering af anlæg og materiel samt økonomi, spiller en afgørende rolle for, hvornår og hvordan de enkelte mål i forsvarsforliget opnås.

 

”Implementeringen af et forlig er komplekst, og opbygning af nye enhed­er tager tid. Timingen og ressourcerne for strukturopbygning, materialeanskaffelser og udvidelsen af etablissementer skal passe sammen. Det gør det ikke altid i den virkelige verden, hvor også situationen med covid-19 har forstærket udfordringerne,” siger forsvarschef Flemming Lentfer.

 

Grafikken nedenfor viser, hvilke fem elementer af forsvarsforliget der udskydes:

Grafik, der viser en oversigt over de udskudte forligsinitiativer