Af Forsvarskommandoen

 

Opdatering den 21. april 2021:

Flere dele af nedenstående artikel er blevet overhalet af de løbende og hurtige ændringer i Sundhedsstyrelsens (SST) løbende Covid-19-opdateringer af bl.a. vaccinationskalendere og målgrupper. Med andre ord findes der ikke længere 12 vaccine-målgrupper i SST’s vaccinationskalender, men 10, hvori størstedelen af Forsvarets personel indgår på lige fod med resten af befolkningen med udgangspunkt i bl.a. aldersinddeling. Denne store gruppe vaccineres ligesom resten af befolkningen på de regionale vaccinationscentre, når de får en indkaldelse i e-boks.

 

Dog er visse dele af Forsvarets personel i andre målgrupper af forskellige grunde: Search and Rescue-mandskabet (helikopter, der bl.a. transporterer syge borgere) samt dele af infirmeri-personalet indgik i målgruppe 4, som er frontpersonel (sundhedspersonel mv.) og færdigvaccineret nu. Derudover bliver ca. 700 medarbejdere på vej ud i internationale operationer vaccineret så vidt muligt før afrejse i perioden 30. marts til og med 31. august 2021.

 

............................................................................................................................................................................

 

I nedenstående kan man finde de seneste oplysninger om covid-19-vaccination af Forsvarets personel i ind- og udland.

 

 

Generelt om covid-19-vaccination af Forsvarets personel

 • Forsvaret følger ligesom andre myndigheder Sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer vedr. covid-19-vaccination og de 12 vaccine-målgrupper.

 

 • Hver af de 12 målgrupper har stramme kriterier for, hvem der bliver vaccineret i hver målgruppe.

 

 • Forsvarets personel kan forvente at blive vaccineret i tre af disse målgrupper: Målgruppe 4, 11 og 12.

 

 • Forsvaret kan ikke beslutte at flytte personel fra én målgruppe til en anden. SST har lavet kriterier og rækkefølge for målgrupperne, og disse er politisk besluttet. Det er kun forsvarsministeren, der kan anmode Sundhedsstyrelsen om dette.

 

 • SST har lavet en vaccinationskalender, som løbende bliver opdateret med udgangspunkt i status på vaccine-leverancerne til Danmark.

 

 • Målgruppe 4: 261 ansatte fra hhv. EH101 Eftersøgnings- og Redningsberedskabet (SAR) og dele af Forsvarets sundhedspersonel vaccineres i målgruppe 4. Vaccinationerne sker forventeligt fra begyndelsen af februar til slutningen af april 2021.

 

 • Målgruppe 11: Foreløbig er ca. 8.300 ansatte (nu reduceret til 4.140 pr. 18. feb. 2021, red.) i Forsvaret indmeldt som havende ”samfundskritiske funktioner” og dermed tilhører målgruppe 11. Dette tal er dog ikke endeligt, og der forventes at ske en justering af antallet efter yderligere vurdering. Vaccination af denne målgruppe sker forventeligt fra slutningen af april og fire-fem uger frem.

 

 • Målgruppe 12: Ud fra kriterierne, der bestemmer rammen for, hvilken målgruppe man tilhører, ligger hovedparten af Forsvarets personel i målgruppe 12 (øvrig befolkning), som forventeligt har vaccinationsperiode fra begyndelsen af maj til slutningen af juni 2021.

 

 • Forsvarets nuværende og kommende udsendte/udstationerede forventes vaccineret i målgruppe 11 og 12. Se mere om udsendt/udstationeret personel længere nede på siden her.

 

 • Forsvarets ledelse vil løbende vurdere, om der er særlige personelgrupper, hvor der er operative og/eller sundhedsfaglige begrundelser for at anmode om tidligere vaccination. Dette vil dog kun ske undtagelsesvis.

 

 • Ingen myndigheder under Forsvarsministeriet kan på egen hånd sende en anmodning til Sundhedsstyrelsen om opprioritering af personel til en anden målgruppe. Alle overvejelser m.h.p. anmodninger til Sundhedsstyrelsen skal ad kommandovejen forbi Operationsstaben i Forsvarskommandoen og slutteligt vurderes af Forsvarets ledelse. I positivt fald vil sagen skulle forelægges forsvarsministeren, der tager den endelige beslutning om at anmode Sundhedsstyrelsen.

 

 • Forsvaret indkøber ikke selv vacciner, ligesom ansatte ej heller vaccineres på infirmerierne.

 

 • Alle ansatte uanset hvilken målgruppe, man tilhører, indkaldes via e-boks og vaccineres i de regionale vaccinationscentre ligesom alle andre borgere. Der kan være undtagelser ift. udstationerede medarbejdere, der evt. vaccineres i det lands vaccinationsprogram, de er udstationeret i (ikke at forveksle med udsendte medarbejdere).

 

 • Forsvarets ansatte kan – ligesom alle andre borgere – ikke selv vælge, hvilket firmas vaccine de modtager.

 

Særligt om covid-19-vaccination af udsendt/udstationeret personel

 • Kommende og nuværende udsendte bliver – medmindre andet oplyses i de kommende uger og måneder – forventeligt vaccineret i målgruppe 11 og 12. Indkaldelse kommer i e-boks, hvorpå der kan laves en tidsbestilling. Dog kan det ske, at vaccinationen først kan finde sted efter hjemkomst.

 

 • Kommende og nuværende udstationerede – medmindre andet oplyses i de kommende uger og måneder – bliver forventeligt vaccineret i målgruppe 11 og 12. Indkaldelse kommer som udgangspunkt i e-boks, men grundet evt. bopæl i et andet land end Danmark vil der forventeligt være behov for en proaktiv proces fra den enkelte via deres kontaktpunkt i Danmark, hvorpå der kan laves en tidsbestilling. Dog kan det lige som med de udsendte ske, at vaccinationen først kan lade sig gøre efter hjemkomst.

 

 • Arktisk Kommandos (AKO) ansatte med bopæl i Grønland og Færøerne indgår ikke i det danske vaccinationsprogram, men i det grønlandske/færøske. Nuværende eller kommende AKO-medarbejdere kan kontakte AKO for yderligere information.

 

 • Forsvaret undersøger via Sundhedsstyrelsen p.t. muligheden for bilaterale/multinationale vaccinationsaftaler, og om der skal være en central national strategi for vaccination af medarbejdere i udlandet i offentligt embede.

 

 • P.t. vil udsendte/udstationerede kunne modtage vaccination fra en anden nations vaccinationsprogram, såfremt der samtykkes hertil, og at vaccinationen er godkendt, og at vaccinationen registreres