Kongeskibet Dannebrog ud for Flådestation Frederikshavn.

Kongeskibet Dannebrog på vej ud fra Flådestation Frederikshavn. Foto: Line Fjordside / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Fordi årsagen til havariet endnu ikke er blevet slået fast, skal Kongeskibet indtil videre forblive i de indre danske farvande, hvor vejret og vandet er mere roligt end udenfor Skagen. Her skal skibet, mens det løser sine opgaver, samtidig igennem en række driftstest som gerne skal afsløre årsagen til de tekniske udfordringer. Det betyder, at Kongeskibet ikke kan indgå i Hendes Majestæt Dronningens officielle besøg, hverken i Færøerne eller i Grønland.

 

”Alle involverede har leveret et stort stykke arbejde. Teknikerne har arbejdet uden ophør for at finde årsagen til havariet, udbedre skaderne og efterfølgende teste motorerne, og der er i den forbindelse gennemført et stort analysearbejde. Det er ærgerligt, at skibet ikke kan deltage i Hendes Majestæt Dronningens besøg i Nordatlanten, men sikkerheden har i alle forhold den højeste prioritet”, siger kommandør Gorm Bergqvist, der er chef for 1. Eskadre, som Kongeskibet hører under.

 

Der sigtes nu mod, at Kongeskibet hurtigst muligt indgår i den klassiske opgaveløsning i de danske farvande – samtidigt med at de fortsatte test af skibet gennemføres.

 

Teknikere har arbejdet hårdt på at få udbedret problemerne på Kongeskibet.

Der er blevet arbejdet hårdt på at få udbedret de tekniske udfordringer. Foto: Line Fjordside / Forsvaret