Af Forsvarskommandoen

De nye restriktioner, der yderligere skal begrænse smittespredningen med covid-19, som regeringen har udmeldt i går, har givet anledning til at Forsvaret revurderer sine aktiviteter yderligere.   

Forsvaret har i de seneste mange måneder løbende droslet alle ikke operativt nødvendige aktiviteter ned, og sendt alle der kan varetage deres opgaver hjemmefra hjem. Men på baggrund af den seneste bekymrende smitte-udvikling vil Forsvaret gennemgå alle igangværende aktiviteter igen, således at det kun er de operative nødvendige aktiviteter, der fastholdes.

Forsvaret varetager en samfundskritisk opgave med at varetage landets suverænitet og sikkerhed og skal fortsat kunne leve op til nationale og internationale forpligtigelser og beredskaber på trods af en pandemi.

For eksempel skal landets f-16-afvisningsberedskab, patruljering med søværnets skibe og soldaters færdigheder stadig kunne opretholdes – under hensyntagen til at begrænse smitten med covid-19 mest muligt. Støtten til det omkringliggende samfund er ligeledes kritisk. Forsvaret er også nødt til løbende at øve soldaters færdigheder og uddanne nye soldater og ledere, således at vi hele tiden har folk til de kritiske opgaver og beredskaber. Ellers kommer vi hurtig til ikke at kunne løfte vores operative opgaver – internationalt, som nationalt. Derfor er disse aktiviteter ikke lukket ned. Nogle steder kan det klares med fjernundervisning. Andre steder kan det kun meningsfuldt gennemføres ved fysisk tilstedeværelse, fx skydeøvelser.

Derfor er det fortsat operativt nødvendigt, at de ansatte i Forsvaret, der varetager kritiske funktioner – eller skal uddannes til det – fortsat møder ind på kaserner og skoler rundt om i landet.

Værnepligtige indkaldes 1. februar
Forsvaret har i dag overvejet, hvorvidt indkaldelsen af værnpligtige 1. februar i år kan udelades. Konklusionen er, at det fortsat er af væsentlig operativ betydning at gennemføre uddannelsen, idet de værnepligtige udgør en nødvendig kapacitet og et fundament for forsvarets samlede indsættelsesevne. Fx indgår de værnepligtige efter endt uddannelse i totalforsvarsstyrken og en betydelig del vil erfaringsmæssigt fortsætte i forsvaret med henblik på at blive professionelle soldater.

Det overvejes lige nu, om indkvartering, uddannelse og de daglige rutiner kan tilpasses yderligere for at gennemføre tjenesten på den mest sundhedsforsvarlige måde. Dette kunne fx være inddeling af de værnepligtige i små klynger og forholdsordre i forhold til ud- og hjemtransport – alt på grundlag af sundhedsfaglig rådgivning fra Forsvarets Sanitetskommando. Forsvaret vil løbende sørge for at orientere alle nye værnepligtige om de tiltag der gennemføres.

Det skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt
Varetagelsen af de operativt nødvendige opgaver og uddannelse til denne skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor udsender Forsvarets Sanitetskommando løbende justerede covid-19-vejledninger. Vejledningerne er en konkretisering af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til varetagelse af de militært nødvendige opgaveløsninger. Eksempelvis kan der ikke undervises i skydeøvelser virtuelt ligesom man heller ikke kan opretholde afstandskravet i en redningshelikopter

På baggrund af udmeldingen fra regeringen har Forsvarets ledelse besluttet, at de reducerede aktiviteter forventeligt som minimum skal gælde frem til påske.