Panseringeniører på øvelse i Oksbøl.

Panseringeniører på øvelse i Oksbøl. Foto: Magnus Terp / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

Anden gruppe i anden panseringeniørdeling var en lille brik i den store øvelse Brave Lion i september. Det er en gruppe på 8 kampingeniører, som under Brave Lion arbejdede tæt sammen med resten af 1. Brigade.

 

Som panseringeniør skal man hjælpe med at fjerne forhindringer, så panser og andre køretøjer kan rykke frem uden modstand fra terrænet og fjenden. Det omfatter blandt andet bygning af broer, men også at fjerne minefelter og andre forhindringer, som er lagt for panseret og køretøjerne.

 

Panseringeniør på øvelse i Oksbøl i 2021.

Foto: Magnus Terp / Forsvaret

Brave Lion

Næsten 3.000 danske og udenlandske soldater var samlet i næsten to uger til den årlige, store hærøvelse Brave Lion. Her blev soldater og enheder fra Hæren trænet samlet til at indgå i Hærens 1. Brigade. 

 

Derudover så skal brigaden også klargøre, uddanne og opstille en kampbataljon til NATOs Readiness Initiative, NRI. Nato Readiness Initiative er et vigtigt bidrag til at opretholde en troværdig NATO-afskrækkelse. NATO’s medlemslande har forpligtet sig til samlet at have 30 kampbataljoner, 30 eskadriller af kampfly og 30 flådefartøjer, som skal stå i beredskab og være klar til brug inden for 30 dage.

 

For gruppen af panseringeniører var det også en stor og kompleks opgave. Det var ikke kun, når man rykkede frem, at panseringeniørerne gør deres arbejde. De sørgede også for, at modstanderen havde sværere ved at rykke frem.

 

Derfor skulle panseringeniørerne også fjerne for eksempel broovergange, når venner havde trukket sig tilbage og lægge minefelter og andre forhindringer, så modstanderne havde sværere ved at rykke frem.

 

Du kan se mere om anden gruppes arbejde ved Brave Lion i videoen her.

Foto og redigering: Magnus Terp / Forsvaret