chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen taler til de tre modtagere af påskønnelsen.

Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen taler til de tre modtagere af påskønnelsen. 

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen

 

Træningen virker, når det gælder. Det er konklusionen, efter at tre besætningsmedlemmer i juni sidste år på kajen på Flådestation Korsør med en resolut indsats reddede en mands liv.

 

Med lynets hast brugte de, hvad de havde lært, til at frigøre manden fra en lastbils hydrauliske ben, hvor han var fastklemt og genoplivede ham med hjertelungeredning.

 

Indsatsen blev i dag anerkendt ved en højtidelighed på fregatten Iver Huitfeldt i Korsør, hvor de pågældende fik Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats og et legat fra Den Kongelige Danske Marines Hjælpefond.

 

 

Hurtig indsats

Kort inden ulykken fik Fregatten Iver Huitfeldt leveret en kølecontainer på kajen på Flådestation Korsør, før fregatten skulle sejle på mission i Hormuz-strædet. Efter at containeren var aflæsset, skulle chaufføren køre lastbilens hydrauliske støtteben ind. Men han kom i klemme bag ved støttebenet, som trykkede ham hen over brystkassen. Der var ikke andre til stedet på det tidspunkt.

 

Chaufføren blev fundet efter få minutter, stadig fastklemt bag støttebenet og ikke vedbevidsthed. Der blev slået alarm af første besætningsmedlem på stedet, og de tililende fik frigjort chaufføren fra støttebenet og gennemførte livreddende førstehjælp, indtil akutlægen og det civile beredskab ankom til flådestationen og overtog behandlingen. Chaufføren blev fløjet fra flådestationen til Rigshospitalet i regionens akuthelikopter.

 

Indsats reddede liv

Den klare melding fra personalet og lægerne i akutberedskabet og på Rigshospitaleter er, at havde de ca. 20 tililende besætningsmedlemmer og medarbejdere fra Flådestation Korsør ikke resolut trådt til, var chaufføren ikke i live i dag. Undersøgelserne af ham på Rigshospitalet viste, at han havde været klinisk død, men var blevet genoplivet inden ambulance og helikopter kom frem. Han havde fået klemt hjertet og den ene lunge samt brækket et antal ribben.

 

"I øjeblikket handlede det bare om at fokusere og bevare overblikket. Bagefter kom så reaktionen, men det blev der heldigvis taget godt hånd om fra Forsvaret fx med psykologbistand. Jeg følte mig godt rustet til opgaven med den træning, som jeg har modtaget i Forsvaret. Jeg har seks ugers træning som junior medic, og det var det, jeg brugte i opgaven. Det, som jeg udførte på kajen, var præcis magen til det, som vi øver om og om igen ombord, " siger Mads, der er overkonstabel og dæksgast og en af de tre, der i dag modtog anerkendelsen. 

 

Mads, overkonstabel, dæksgast modtager diplomet

Mads, overkonstabel og dæksgast modtager diplomet fra Torben Mikkelsen.

 

Vær altid klar

De tre besætningsmedlemmer, som var nærmest involveret i at genoplive chaufføren, blev i dag hædret for deres livreddende indsats. De gør normalt tjeneste på fregatten Iver Huitfeldt som junior medics, dæksgast og våbenteknikassistent.

 

Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen, er stolt og glad over de tre besætningsmedlemmers indsats:

 

“Det her viser, at det er vigtigt, at vi altid holder vores kompetencer vedlige og træner, træner og træner igen. Man ved aldrig, hvornår det, man har lært, skal bruges. Behovet kan opstå på et splitsekund, som vi ser med eksemplet her. Hvis ikke de her tre besætningsmedlemmer uden tøven var trådt til og havde stolet på deres evner og brugt, hvad de har lært, var chaufføren død.

 

Man skal altid være skarp og klar til at træde til. Dét var de tre besætningsmedlemmer, og det kan de i den grad være stolte over. Jeg er også stolt over den slags handlekraft, og de modtager ganske fortjent vores hyldest i dag,” siger Torben Mikkelsen.

 

“Og så skal vi også vi huske på, at selvom det er de tre, der her fremhæves for deres direkte indsats, så var der ganske mange andre, der også var involveret i redningsaktionen. Alle har på deres måde bidraget til, at chaufføren stadig er i live idag. Nogle tog sig af at fjerne støttebenet, andre gav hjerte-lungeredningen og ilt, og atter andre tilkaldte ambulance, brandvæsen og MP-vagten eller stillede sig frem forat vise redningskøretøjerne vej. Det her viser i sandhed team-spirit, og at netop dette har leveret varen - en mands liv blev reddet,” tilføjer Torben Mikkelsen.

 

”Det er rart at modtage den her anerkendelse. Men jeg synes, at det er vigtigt at nævne, at der jo var mange med i indsatsen – 15-20 personer deltog, og alle har del i, at chaufføren overlevede. Det var fedt at opleve den holdindsats og teamspirit, siger Mads. 

 

De direkte involverede besætningsmedlemmer gennemgik efterfølgende enpsykologisk debriefing.

 

Allerede to dage efter ulykken blev chaufføren udskrevet til lokalt sygehus og derfra til hjemmet.