CMC Sir Stuart Peach overværede også vagtskiftet på Amalienborg, ledsaget af chefen for  Forsvarsstaben generalløjtnant Kenneth Pedersen og generalmajor Anders Rex.

Den Kongelige Livgardes major H. C. Rørvang viste Sir Stuart Peach Amalienborg Slot og vagtparaden. CMC blev ledsaget af chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen og generalmajor Anders Rex. Foto: Lars Bøgh Vinther / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen. Foto: Lars Bøgh Vinther / Forsvaret

 

Chairman of the NATO Millitary Committee, CMC, havde to hovedformål med dagens besøg i København; først og fremmest forberedelsen til næste uges forsvarschefmøde, men dernæst også at sige tak og farvel for tre år på posten som CMC.

 

Næste uges møde bliver årets første fysiske møde for NATOs forsvarschefer i Bruxelles grundet covid-19. Det bliver samtidig Sir Stuart Peaches sidste, da stillingen i juni overgives til den hollandske admiral Rob Bauer.

 

Forsvarschef general Flemming Lentfer modtog formanden for NATOs Militær Kommitte ved indgangen til Forsvarskommandoen.

Sir Stuart Peach blev budt velkommen til Forsvarskommandoen af forsvarschef general Flemming Lentfer. Foto: Lars Bøgh Vinther / Forsvaret

 

Det er CMCs opgave at rådgive generalsekretæren og være oversætter af de politiske beslutninger i NATO til den militære organisation. Komitéen udfærdiger således direktiver til NATOs to overkommandoer, Supreme Allied Commander Europe og Supreme Allied Commander Transformation.

 

Komitéen består af højtstående officerer fra alle NATOs lande og har regelmæssige møder, hvor der skabes konsensus for bl.a. udviklingsplaner og vurdering af trusselsbilledet. Forsvarschef-samlinger finder sted tre gange årligt.

Danmark havde formandsposten ved General Knud Bartels fra 2012-15, hvor generalen spillede en væsentlig rolle med at skabe konsensus om transformationen fra ISAF til RS i Afghanistan og støtte til Ukraine.

 

Under dagens besøg i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet orienterede Sir Stuart Peach forsvarschef general Flemming Lentfer om det forestående møde, der bliver Flemming Lentfer første fysiske komitemøde.

Efterfølgende havde Sir Stuart Peach samtaler med forsvarsminister Tine Bramsen og departementschef Morten Bæk samt direktør for Forsvarsministeriets kontor for Sikkerhedspolitik og Operationer, Kasper Høeg-Jensen.

 

Sir Stuart Peach mødte forsvarsminister Tine Bramsen og departementschef Morten Bæk, samt ministeriets direktør for sikkerhedspolitik og operationer, Kasper Høeg-Jensen.