Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget, Bagdad, Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 44 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chef for missionen, generalløjtnant Michael Lollesgaard.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 11 møder inden for den internationale zone (Green zone) og 15 møder uden for den internationale zone (Red Zone). Derudover har enheden gennemført en rekognosceringstur.

 

Det danske Close Protection Team, der eskorterer og beskytter missionens ledelse, har eskorteret til seks møder inden for den internationale zone (Green zone) og fire møder uden for den internationale zone (Red Zone).

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven udgøres af estiske, spanske og polske delinger, som under danske ledelse har gennemført syv ture i Green Zone og 10 ture i Red Zone.

 

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget, Al Assad-luftbasen, Irak

Hold 1 har gjort klar til at tage imod deres afløsere på Hold 2, som er ankommet til Al Assad-luftbasen, og arbejdet med overlevering er i fuld gang. Den formelle overdragelse af opgaven fandt sted mandag den 19. juli, og snart kan Hold 1 rejse hjem efter en veloverstået mission.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører hjemmehørende hos Air Control Wing indgår fortsat i luftoperationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force basen i staten South Carolina.

 

Det danske operatørbidrag støtter døgnet rundt afviklingen af de stadig mange Operation Inherent Resolve-luftoperationer under kaldenavnet ”Kingpin” sammen med USA, England, Australien og Canada.

 

De danske operatører fra hold 27 er nu blevet certificerede til at yde taktisk kontrol og bidrage til identificeringen af fly. Operatørerne arbejder primært om eftermiddagen og natten for at yde den størst mulige støtte til Kingpin.

 

Operationstempoet er fortsat højt i Operations Inherent Resolve’s ansvarsområde, og danskernes erfaringsniveau kommer i spil under afvikling og kontrol af de mange forskellige typer af luftoperationer, der stadig foregår.