f341 RAS fra US-skib

I første del af øvelsen benyttes et fastlagt program, hvor Absalon har gennemført skydninger, deltaget i luftforsvarsøvelser, jagtet undervandsbåde og genforsynet brændstof til søs ved den amerikanske flådetanker USNS Supply.

Af Forsvarskommandoen

 

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Absalon og den stående NATO-flådestyrke SNMG1 deltager sammen med en lang række NATO-allierede, herunder NATO’s anden flådestyrke SNMG2, i øvelse Steadfast Defender ud for Portugals kyst.
Formålet med øvelsen er at kunne sikre forsyningsvejene mellem Nordamerika og Europa i tilfælde af krise eller krig.

128mm pjece affyres

 

MA hoistes af Seahawk over ABSL stævn

Sideløbende med øvelsens træningsprogram gennemfører Absalon løbende beredskabsøvelser - senest indenfor søredning ved anvendelse af Absalons helikopter. Netop søredning er altid en opgave for krigsskibe til søs og derfor også noget, der skal trænes med jævne mellemrum.

 

Resolute Support, Afghanistan

De danske styrker i Afghanistan er fortsat i gang med at lukke missionen. Arbejdet går planmæssigt.

 

Sikrings- og eskorteenhedens soldater i New Kabul Compound er fortsat på beredskab og kan rykke ud med kort varsel, hvis der skulle være behov for støtte. Soldaterne har desuden støttet med to logistiske eskortekørsler og en eskorte for et rådgiverteam.

 

De danske hundeførere på Hamid Karzai International Airport har i den seneste periode afsøgt 64 personbiler, 13 lastbiler og gennemført fem søgninger i bygninger.

Bidraget i Afghanistan har modtaget vacciner, og det lægefaglige personel er fortsat i gang med at vaccinere de danske soldater, mens nedpakningen af missionen foregår.

 

 

Sikringsbidraget i Kosovo (KFOR)

 

Bevogtningsdelingen er indsat som sikringsstyrke i lejren Camp Novo Selo i det nordlige Kosovo. Her har det danske kontingent ansvaret for at beskytte de andre nationer, der er indsat i KFOR.

 

Den anden del af bidraget, som til dagligt arbejder i KFOR’s hovedkvarter i Pristina, Camp Film City, løser fortsat deres opgaver udenfor lejren til trods for en ganske udbredt corona-smitte i Kosovo.

Der tages alle nødvendige forholdsregler, når soldaterne bevæger sig rundt i landet. Forholdsreglerne betyder blandt andet, at soldaterne ikke som normalt kan forlade deres køretøjer i befolkede områder for at komme i dialog med befolkningen, men må nøjes med at danne sig indtryk af situationen fra deres køretøjer.

 

soldat ser ud over grøn dal

Dansk soldat orienterer sig i området omkring Novo Brdo, øst for Pristina.

 

NATO Mission Iraq – Irak

Forsvarsminister Trine Bramsen var sidste uge i Bagdad i Irak, hvor hun besøgte den irakiske forsvarsminister og chefen for NATO Mission Iraq, generalløjtnant Michael Lollesgaard. Hun besøgte også det danske helikopterdetachement på Al Asad luftbasen, der er udsendt til støtte for missionen i Bagdad.

 

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 71 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 15 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 22 møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Der har været fem rekognocerings-ture og to ture til skydebanen.

De internationale bidrag til sikrings- og eskortekompagniet er fordelt over lettiske, spanske og polske sikringsdelinger, som under danske ledelse har gennemført 14 ture i Green
zone, ni ture i Red zone og fire rekognosceringsture.

 

Overdragelsen fra logistikelementets hold 1 til hold 2 er fortsat i fuld gang.

 

FMN besøger AAAB og briefes

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget på Al Asad luftbasen

Helikopterbidraget havde besøg af forsvarsminister Trine Bramsen på Al Asad luftbasen søndag aften, hvor ministeren så den danskbyggede lejr og fik lejlighed til at tale med de udsendte danske soldater.

 

Der er den seneste uge fløjet en mission med de danske EH101 helikoptere med i alt 500 kg gods.

 

Operation Inherent Resolve - Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i døgnbemandingen ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force basen i staten South Carolina.

 

Bidraget er medflyttet den amerikanske enhed Kingpin til et nyetableret operationsrum, hvor Danmark sammen med USA, England, Australien og Canada kan understøtte flyvninger i OIR missionen med højteknisk udstyr trods den store afstand til selve missionsområdet.

 

Sammen støttes OIR missionerne med identificeret luftrumsovervågning samt koordinering af luftrum, lufttrafik og støtte til afvikling af missioner 24/7.

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet, De Forenede Arabiske Emirater

Et vigtigt element i Operation AGENOR er at videreudvikle kontakten med alle relevante aktører i området. Det handler i vid udstrækning om at have fingeren på pulsen i forhold til situationen set fra de forskellige aktørers synspunkt. På grund af corona-restriktionerne foregår en stor del af dette arbejde dog fortsat i form af virtuelle møder.

 

agenor havn

Den franske fregat Guépratte på vej til søs efter et havneophold på den franske flådebase i Abu Dhabi.Fotos: Public Affairs Officer FHQ

Samtidig fortsætter det fysiske arbejde til søs med at støtte skibstrafikkens sikre passage ind og ud af Hormuz-strædet. Skibene, der indgår i AGENOR eller støtter operationen, anløber med jævne mellemrum den franske flådebase i Abu Dhabi for at få nye forsyninger om bord.

Commander Agenor, Anders Friis

Chefen for AGENOR, flotilleadmiral Anders Friis, mødes jævnligt med de øvrige aktører i området for at drøfte den aktuelle situation – ofte online.
Fotos: Public Affairs Officer FHQ