Night Hawk 2021

En dansk jægerpatrulje på opgave på et nedlagt plejehjem under øvelse Night Hawk. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

Mange borgere i store dele af Danmark kan have bemærket øget aktivitet af militære helikoptere og fly i gennem de seneste 10 dage. Årsagen er den store øvelse “Night Hawk”, som har trænet anvendelse og indsættelse af Specialoperationsstyrker fra både Danmark og udlandet.

 

Øvelsen er nu afsluttet, og det er en tilfreds chef for Specialoperationskommandoen, som giver et par kommentarer om øvelsen.

 

”Jeg kan med stolthed sige, at vi har opnået langt de fleste opstillede træningsmål for både danske og udenlandske enheder. Målet med øvelsen var integration af luft, land og maritime elementer i et scenarie med hybride trusler, hvilket har krævet stor koordination mellem flere landes specialoperationsstyrker. Det mål er nået. De deltagende enheder tager fra øvelsen i løbet af de kommende dage med yderligere erfaringer på en lang række komplekse områder,” siger generalmajor Peter Boysen.

 

I alt har 2500 udenlandske soldater fra 13 nationer deltaget i øvelsen. De mange nationer deltagere i øvelsen har bidraget med konventionelle styrker, specialoperationsstyrker, fly, helikoptere, skibe og hurtigtgående gummibåde. Det danske forsvar har deltaget med enheder fra Specialoperationskommandoen, Søværnet, Hæren, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet.


Civile figuranter på vej ind i fly
Under øvelsen skulle 500 civile evakueres fra flere lokationer på Fyn - en øvelse som havde ligheder med den nyligt overståede evakueringsoperation i Afghanistan. Foto: SOKOM / Forsvaret

Undervejs i øvelsen har flere civile områder i Danmark lagt areal til øvelsen, både om dagen, men ikke mindst om natten, hvor fly, helikoptere og soldater har været indsat en lang række steder. Ikke mindst i søndagens store evakueringsøvelse, hvor 500 figuranter skulle hentes på flere lokationer på Fyn.

 

”Vi er utroligt glade for den forståelse, som borgerne har udvist under øvelsen. Nogle borgere har haft øvelsen helt tæt på i deres lokalområde – og andre har sågar aktivt deltaget i øvelsen og dermed bidraget til et realistisk scenarie. Vi er helt generelt blevet mødt med stor forståelse, nysgerrighed og anerkendelse. Det er rigtig positivt," siger Peter Boysen.

 

"Jeg vil også gerne fremhæve støtten fra de mange hundrede frivillige fra Hjemmeværnet. Vi ville ikke have været i stand til at gennemføre øvelsen uden deres støtte. Så stor tak til Hjemmeværnet for den indsats."

 

Den første Night Hawk-øvelse så dagens lys i starten af 90’erne. Siden er konceptet og omfanget af øvelsen blevet udviklet så betydeligt, at den i dag er international værdsat, prioriteret og i særlig grad attraktiv på grund af de realistiske forhold.

 

”Specialoperationskommandos motto er ”Styrke gennem fælles indsats” – det motto har alle, der har været en del af øvelse Night Hawk 2021 levet op til i løbet af de sidste uger. Det kræver en enorm fælles indsats at skabe rammen og ikke mindst gennemføre en øvelse af denne størrelse og kompleksitet,” slutter Peter Boysen. 


Operatør under øvelse Night Hawk